Αι γενικαί αρχαί των κοινωνικών ασφαλίσεων by Αποστολίδης, Μ.Δ. Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1929 . xiv+160 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κώδιξ ασφαλείας και υγείας των δασεργατών by Γεωργούλης, Ε.Β. Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1971 . κστ'+168 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνδικαλιστική ελευθερία: by Κυριακόπουλος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1965 . 179 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μισθοί και ημερομίσθια: by Ρουσοπούλου, Αγνή Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1965 . 239 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι συλλογικαί διαπραγματεύσεις: by Πολύζος, Νικ. Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1965 . 216 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνική ασφάλεια: by Ψαράς, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1965 . 166 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha