Η εποπτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσης. Αρ. 2, Αλφαβητάριον κατά νέαν μέθοδον by Ζάλλης, Αν. Γ. Publication: Φλώρινα, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πελαγονίας): Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, 1992 . 40+ιε' σ. , Πρώτη έκδοση, Εν Μοναστήριω: Τύποις Εμπορικού Τυπογραφείου, 1911. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία (1864-1912): by Μπάκανος, Ιωάννης Π. Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 1992 . 144 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ροδιακά γλωσσολογικά μελετήματα. by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Αθήνα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, 1992 . 244 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωδεκανησιακά παραδοσιακά δίστιχα: by Μακρής, Μανόλης Publication: Ρόδος: Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, 1997 . 303 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εύδοξος και Ηρακλείδης: by Παπαμανώλης, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, 1990 . 119 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος βυζαντινών συγγραφέων εκδόσεων Βόννης της Μανουσείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σιατίστης by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 1966 . 14 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος έργων του Αδαμαντίου Κοραή της Μανουσείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σιατίστης by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 1966 . 9 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο της περιοχής Σιάτιστας από τα γεωγραφικά κείμενα περιόδου τουρκοκρατίας / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 50 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 259-306. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέο επιγραφικό εύρημα από την Αγία Παρασκευή στη Γεράνεια / by Δούλδουρα, Ευγενία Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 105. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τελευταίος Μάννος του Βελιγραδίου και οι Μάννοι της Πέστης / by Voukelic, Miroslav Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 108-111. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτόγραφες σημειώσεις γραμματικής του Ευφρονίου Ραφαήλ Πόποβιτς από τα μαθήματά του σε πόλεις της Αυστοουγγαρίας στις αρχές του 19ου αιώνα / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 167-183. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιατροφιλόσοφος Παναγιώτης Παπακωστόπουλος απόδημος στη Σερβία από το Βελβεντό της Δυτικής Μακεδονίας / by Georgovic-Jiovanovic, Jiovanka Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 207-212. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιατιστινή οικογένεια Κατσανίκου στη Σερβία / by Voulovic, Liliana Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 307-316. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας μεγάλος ευεργέτης του 17ου αιώνα. Μανολάκης Καστοριανός / by Tsipau, Mihai Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 339-344. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικαστική Φλώρινα : (1941-1976) / by Μπέσσας, Δημήτριος Publication: Φλώρινα : Δημόσια Βιβλιοθήκη, 1993 . 349 σ. : 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha