Η Ευρώπη. by Δημητράκος, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1926 . 308 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Αθ.κατά το 1850: by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., . 72 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο Έλληνες ποιηταί: by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., . 56 σ. , "Διάλεξις γενομένη εν τω Συλλόγω Παρνασσώ κατά την χειμερινής περίοδον του 1915-1916". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του μεγάλου πολέμου 1914-1918: by Κοντογιάννης, Π. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1928 . 432 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοβιογραφία Ανδρ. Λασκαράτου by Λασκαράτος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., . 109 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριδογραφία της νήσου Ρόδου προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων by Σταματίου, Αντώνης Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1922 . 91 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν by Εξαρχόπουλος, Ν. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1927 . κγ΄+351 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικός και διοικητικός οργανισμός και πολιτική αγωγή by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1925 . 164 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φυτολογία. Τεύχος Α΄. Περιλαμβάνον την ύλιν του προγράμματος της Γ΄ και Δ΄ τάξεως των δημοτ. σχολείων. by Γοντζές, Ηλίας Χ. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., . 126 σ.: , Τόμος τχ. Α' Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος περιέχον την ύλην του προγράμματος της Δ' τάξεως των δημοτικών σχολείων by Φωτόπουλος, Φωκίων Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1842 . 79 σ.: , Τόμος τχ. Α' Date:1842 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της ελληνικής αυτοκρατορίας by Γκινόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., . 128 σ.: , Τόμος τχ. Α' Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου εξαιρέσει του ναυτικού δικαίου by Thaller, Ε. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1928 . 3 τ. , Οι τόμοι 1-3 ομού δεμένοι. | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Νομικαί ενασχολήσεις by Δημητρακόπουλος, Νίκ. Π. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1923 . 3 τ. , Τόμος 1-3 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νεώτατον ελληνικόν ναυτικόν δίκαιον by Σαρατζόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π. . 418 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάλεξις γενομένη την 20ήν Μαΐου 1917 περί αποστολής της V μεραχίας και ιδία περί της μάχης του Σόροβιτς by Πετροπουλάκης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1923 . 11 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha