Περί αρχείων εν Ελλάδι και της αρχειακής υπηρεσίας by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1956 . 58 σ. , Τόμος 11(1956), 1-58 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισία. [Γεωργίου Λαΐου, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821]. by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1957 . 4 σ. , Τόμος ΙΒ (1957) 335-338 | Υπάρχει αφιέρωση του Γ. Λαΐου. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίαι. [Παναγιώτου Παπατσώνη, Απομνημονεύματα από των χρόνων της τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργίου Α]. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1965 . 66 σ. , Τόμος ΙΕ' (1963-64) 336-401 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παράσημον του τάγματος του σωτήρος επί Όθωνος by Παπαθανασόπουλος, Ηλίας Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1969 . 79 σ.: , Τόμος 19 (1969) 305-380 Date:1969 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα του Δημ. Υψηλάντη και άλλων Φιλικών προς τον Σπυρίδωνα Κυπαρίση. by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1981 . 34 σ. , Τόμος 24 (1981) 6-35 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρήγαινα by Μενάρδος, Σίμος Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1903 . 32 σ. , Τόμος 6 (1902) 117-148 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha