Αναστάσιος Ορλάνδος: Ο άνθρωπος και το έργο του   Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1978 . 823 σ.: 28x21 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α study of the periodicities and climatic fluctuations of atmospheric ozone by Πουλάκος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1995 . 388 σ.: , Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: by Πολίτης, Λίνος Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1991 . με΄+(2)+581 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geomagnetic field variation as inferred from archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000 Β.C.. by Λυριτζής, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1991 . με΄+(2)+581 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θρησκευτικόν κέντρον των Μυκηνών=The cult center of Mycenae. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1972 . 43 σ.+xiv πίν.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ichthyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms botargo, caviar and congeners: by Γεωργακάς, Δημήτριος Ιω. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1978 . 331 σ.: , Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη: by Μυλωνάς, Παύλος Μ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2005 . 199 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για μια καθολική πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: by Λιακούρας, Παναγιώτης Δ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2004 . 175 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On a general theory of failure for the anisotropic matter. by Θεοχάρης, Περικλής Σ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1997 . 141 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Africanobyzantina: by Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Β. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1966 . 156 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die geologie der Akropolis kleintektonische Untersuchungen=Η γεωλογία της Ακροπόλεως μικροτεκτονικαί έρευναι. by Τρικκαλινός, Ι.Κ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1972 . 100 σ.+177 πίν.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτμου by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1970 . 391 σ.+103 πίν.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On a generel theory of anisotropy of matter. The spectral decomposition of the compliance tensor: by Θεοχάρης, Περικλής Σ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1999 . 103+σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha