Λεξικόν ιστορίας και γεωγραφίας: by Βουτυράς, Σ. Ι. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1869 . 9 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1872 . 104 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τρεις Ολυνθιακοί του Δημοσθένους: by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Βρετός, Ι. Α., 1870 . 3 τχ. , Τα τρία τεύχη ομού δεμένα. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Τχ.Α', σ.99. Τχ.Β', σ.61. Τχ.Γ', σ.88. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1873 . 18 σ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha