Περί του εν Παρισίοις Διεθνούς Συμποσίου των Γεωγραφικών Επιστημών υπό.... Πραγματεία προσαρτηθείσα "Τή περιοδεία της Αιγύπτου". by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1876 . 4χ.α.+301-385 σ. , Απόσπασμα από το βιβλίο του ίδιου συγγραφέα: « Περιοδεία της Αιγύπτου», Εν Αθήναις, Τυπ.Σ.Π.Ιασεμίδου, χ.χ., σ.301-385, με νέα σ.τίτλου. τη σ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1874 . ιζ΄+420 σ. , Υπάρχει η 4η έκδ. στον ταξ. αριθ. ΧΙ-282-31. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1874 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η εν Πόντω ελληνική φυλή: by Τριανταφυλλίδης, Περικλής Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1866 . ιη΄+314 σ. , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Περιέχει κατάλογος συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά σκηνογραφήματα. by Ζαμπέλιος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1860 . 151 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις και εικόνες: by Στούρζας, Αλέξανδρος Σ. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1858 . 54 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί πραγματείαι: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1858 . ε'+372 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος: by Washington, George Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1856 . xvi+ιγ΄+258+(1) σ.: , Γκίνης-Μέξας 7145. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος, εντολή της Ακαδημαικής Συγκλήτου by Σούτσος, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1878 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha