Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. (Δύο μελέτες) by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 134 σ. , Πρώτη έκδοση, Αθήνησιν: Εκ του τυπογραφίου των αδερφών Περρή, 1896. [Φωτοτυπική ανατύπωση] Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 3 τ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις: Τύποις Α.Π. Χαλκιοπούλου, 1936 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αι παλαιαί Αθήναι / by Καμπούρογλου, Δημήτριος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1990 . 478 σ. , Πρώτη έκδοση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γεωργίου Ι. Βασιλείου, 1922. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Σμύρνη Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής: by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 72 σ. , Φωτοτ.Ανατύπωση της 1ης έκδοσης: Σμύρνη: Τυπογραφείον ο «Τύπος», 1877. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμιαστήριον ή συλλογή παροιμιών εν χρήσει ούσων παρά τοις Ηπειρώταις, μετ’ αναπτύξεως της έννοιας αυτών και παραλληλισμού προς τας αρχαίας by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1996 . ια+184 σ. , Πρώτη έκδοση: Εν Ιωαννίνης: Τυπογραφείο Δωδώνης, 1863 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων. by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1996 . 367 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos.... by Ιωσήφ ο Γεωργειρίνης, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 20 χ.α.+112 σ. , Φωτοτύπωση Ανατύπωση από την Α΄ έκδ. London, W.G., 1678. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω ελληνισμώ μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων. by Πασχίδης, Θ. Α. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1981 . 48 σ. , Α' έκδ., Εν Αθήναις: Τύποις "Εθνικού Πνεύματος", 1879. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλβανικαί μελέται: by Κουπιτώρης, Παναγιώτης Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1981 . (2)+62+(2) σ. , Α' έκδ., Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου του Μέλλοντος, 1879. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De Bosporo Thracio. Libri ΙΙΙ. by Gyllii, Petri Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . (8)+263 σ. , 1η έκδοση: Lugduni, Gulielmum Rovillium, 1556. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής αδελφότητας Βενετίας στο ΙΣΤ΄ αιώνα: by Μαυροειδή, Φανή Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1976 . 372 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος:Του 1828 έτους. Εισαγωγή: by Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1987 . νστ΄+406 σ. , ΓΕΕ, Τόμος Γ΄ (Αίγινα, 1828) Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή και τα νησιά Άστερις-Σάμη-Δουλίχιο: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 2007 . 375 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλική Εταιρεία. by Σακελλαρίου, Σακελλάριος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1966 . 288 σ. , 1η έκδοση: Εν Οδησσώ, τύποις Ε. Χρυσογέλου, 1909. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα βιβλίον Η΄ Θ΄ και Ι΄ ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789). (Εκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά) / by Υψηλάντης, Αθανάσιος Κομνηνός Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1972 . λα΄+837 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση της 1ης έκδοσης του 1870. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα των αρχειακών πηγών της νεοελληνικής ιστορίας: by Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1978 . 38 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εν τη βιβλιοθήκη της εν Βιέννη Εθνικής Ελληνικής Σχολής βιβλίων   Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 32 σ. , Πρώτη έκδοση: Εν Βιέννη της Αυστρίας: Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Μπέγκου, 1846 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολή προς τον εν Σέρραις Κ. Θ. Φιλοπατρίδην περί του Ελληνικού Σχολείου Σερρών. by Ε. Φ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, . 24 σ. , 1η έκδοση 1835. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha