Κατάλογος των εισαχθέντων κατά το 1937 και 1938 συγγραμμάτων   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1939 . 188 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εισαχθέντων συγγραμμάτων και περιοδικών κατά το έτος 1958   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1959 . (7)+175 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και περιοδικών εισαχθέντων κατά το έτη 1961-1962   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1962 . xii+349 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος βιβλίων και ανατύπων (1982-1985) by Παπάζογλου, Θεοδώρα Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1987 . (8)+291+(2) σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχέτυπα και εκδόσεις ΙΕ και ΙΣΤ αιώνος   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1971 . 2 τ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1971 . 15 τ. , Α' τόμος: Βουλευτική περίοδος 1822-23. (Διπλό). Β΄ Τόμος: Β' Βουλευτική περίοδος 2 1823-1824 (Διπλό). Γ΄ Τόμος: Εν Επιδαύρω. Εν Άστρει. Τόμος: Εν Άργει Εθνική Συνέλευσις. Δ' τόμος: Γ' Βουλευτική περίοδος1824-1826. Εν Άργει και Ναύπλιω. Ε' τόμος: Β' Βουλευτική περίοδος 1823-1824. Ε' τόμος: Γ' Βουλευτική περίοδος 1824-1826. Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος. Η' τόμος: Γ' Βουλευτική περίοδος 1824-1826. Προβουλεύματα και λοιπά έγγραφα Ζ' τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Γερουσίαι-Άρειος Πάγος-Βουλευτικόν. Θ΄ Τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Εκτελεστικόν. Ι' τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Υπέρτατη διοίκησις-Εκτελεστικόν σώμα. ΙΒ' τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Βουλευτικόν Σώμα. ΙΓ΄ τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Υπουργεία. ΙΔ΄ τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Υπουργεία. ΙΕ΄ τόμος:«Λυτά έγγραφα» Α΄ και Β΄ Βουλευτικής περιόδου: τόμος 8ος Λυτά Έγγραφα 1822,Μέρος Γ΄ Έγγραφα οικονομικού περιεχομένου. Οι τόμοι Α-Β ομού δεμένοι, εκδ. 1857, 1862. Αθήναι, τυπ. Δημ. Κορομηλά) Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15),

Actions: Add to cart
Εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (1789-1970): by Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1993 . xiv+491 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha