Ο Απόστολος Παύλος. Τόμος Α΄. by Renan, Ernest Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1923 . 208 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρελλός;: by Kellermann, Bernhard Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1921 . 276 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοινωνικόν συμβόλαιον. by Rousseau, Jean Jacques Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1924 . 184 σ. , Υπάρχει το πρωτότυπο, IV-136-75 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κρουσταλλένια και άλλα διηγήματα. Τόμος Β΄. by Τραυλαντώνης, Αντώνης Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1922 . 208 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματισμός και υπνωτισμός. by Lombroso, Cesare Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1925 . 424 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς και διατί ανεστάλη μιαν ώραν προ της εκκινήσεως η προέλασις του ελληνικού στρατού εκ Θράκης και η κατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως: by Σβολόπουλος, Δημήτριος Κ. Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1929 . Θ+114 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ευρώπη χωρίς ειρήνην. by Nitti, Francesco Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1922 . 264 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική πολιτική ιστορία: by Κορδάτος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1925 . xxii+433 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πως είδα τη Βαλκανική: by Σοφιανόπωλος, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1927 . 217 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική ιθαγένεια ήτοι πλήρης συλλογή νόμων, διαταγμάτων, συνθηκών σχετικών προς κτήσιν και απώλειαν αυτής μετά σχολίων ερμνηνευτικών by Νικολόπουλος, Δ.Κ. Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1927 . 158 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Προφυλακτικά μέτρα κατά την πολιτικήν δικονομίαν (Άρθρα 1025-1079) by Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1923 . 143 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανακαινισθείσα πολιτική δικονομία   Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1925 . 960 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή του ποινικού νόμου by Τσαούσης, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1921 . 511 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τύποι δικογράφων by Τσαούσης, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1921 . 252 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha