Η επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης: by Φιλιππίδης, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Publication: Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1881 . 95 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. και ΑΛΞ-342. Το 3ο αντίτ. σε φωτοτυπική ανατύπωση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, 1973 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Συλλογή Νόμων, Βασ. Διαταγμάτων και υπουργικών εγκυκλίων διαταγών περί των δημοσίων εν γένει έργων μετά ιδιαιτέρων παρατηρήσεων του εκδότου. by Κίτσος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1883 . 535 σ. , Δεμένο μαζί με το "Παράρτημα συλλογής νόμων...", Εν Αθήναις: [τυπ] Παναγιώτου Ασλάνη, 1988. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί της καταστάσεως του ελληνισμού εν τη επαρχία Στρωμνίτσης. by Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1882 . 15 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha