Νέα πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν της ομιλούμενης και γραφόμενης αραβικής γλώσσης. Τόμος Α΄. by Σπανακίδης, Οδυσσέας Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1948 . xxxiv+360 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Χαμένα όνειρα. by Μαρτάκη, Μαίρη Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1948 . 96 σ. , Στη σ. 3 σφραγίδα της βιβλιοθήκης Ιωάννου Φωτίου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η ζωή μας στο γυμνάσιο:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1946 . 136 σ. , Σφραγίδες: «Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή -1906-Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότητα» και «Μαθητική Κοινότης ΣΤ΄ Γυμνασίου Τ.Μ.Ε. Τ. Ι. Π. Α.». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την πηγήν του Ανεσπέρου Φωτός. by Παπαδόπουλος, Κυπριανός Αρχιμανδρίτης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1952 . 79 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενητειά. by Βίγλας, Λευτέρης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1941 . 31 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εσωτερικός κανονισμός και πρόγραμμα του Μπενακείου Ορφανοτροφείου.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1927 . 33 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'orphélinat Benachi.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., . (18) σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Επαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικός Σύλλογος Κοινωνίας των Εθνών:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1925 . (3) σ. , Σφραγίδα της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν της Αδελφότητος των εν Αλεξανδρεία Κρητών.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1948 . 25 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και «Αδελφότης των εν Αλεξανδρεία Κρητών». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν της Αδελφότητος των εν Αλεξανδρεία Κρητών.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1930 . 20 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha