Αρχαιότητες και μνημεία Ηλείας. by Θέμελης, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1968 . 3+(2) σ.: , Τόμος 22 (1967) 210-212 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Horror vacui ή ο καλλιτεχνικός λόγος. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1962 . 14+(6) σ.: , Τόμος 16 (1960) 46-59 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α Phalerian family and its relations. by Καπετανόπουλος, Ηλίας Α. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1972 . 41+(2) σ.: , Τόμος 26 (1971) 276-316 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αέτωμα του εν Σουνίω Ναού του Ποσειδώνος. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1915 . 27 σ.: , Τόμος 1 (1915) 1-27 | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθολικόν της Μονής του Λατόμου εν Θεσσαλονίκη και το εν αυτώ ψηφιδωτόν. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1929 . 44 σ.: , Τόμος ΙΒ' (1929) 142-180 | Υπάρχει και στα "Θεσσαλονίκεια Μελετήματα (1925-1979)" του Ξυγγόπουλου. Βλ. Ι-4-186. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφαί Αττικής-Ευβοίας. by Ανδρειωμένου, Αγγελική Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1968 . 15 σ.+10 πίν.: , Τόμος 23 (1968) 132-145 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία Δυτ. Μακεδονίας. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, . 11 τχ.: , Τεύχ. 1, τόμ.15 (1960) 214-226 Τεύχ. 2, τόμ.18 (1963) 212-232 Τεύχ. 4, τόμ.20 (1965) 423-440 Τεύχ. 5, τόμ.21 (1966) 354-356 Τεύχ. 6, τόμ.22 (1967) 406-416 Τεύχ. 7, τόμ.23 (1968) 345-351. Περιέχουν αφιερώσεις. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Εδέσσης. by Πελεκίδης, Σ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1923 . 11 σ.: , Τόμος (1923)259-269 Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί Πέλλης 1961. by Μακαρονάς, Ι. Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1961 . 5 σ.+(17) εικ.: , Τόμος (1961) 209-213 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί Πέλλης 1963. by Μακαρονάς, Ι. Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1966 . 12+(24) σ.: , Τόμος 19 (1964) 334-344 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή νεκροταφείου Βεργίνας: by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1963 . 72 σ.+(62) πίν.: , Τόμος 17 (1961/62) 218-288 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή του αρχαίου ανακτόρου Βεργίνης. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1960 . 4 σ.: , Τόμος 16 (1960) 212-214 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί εις Δυτ. Μακεδονίαν. "Μακεδονικοί" τάφοι Ξεροκώμης Λακκώματος. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1960 . 46 σ.: , Τόμος 16 (1960) 214-217 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί Βεργίνας 1963. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1966 . 2 σ.: , Τόμος 19 (1964) 366-367 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφεια μνημεία by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1961 . 59+(8) σ.: , Τόμος 17 (1961) 152-210 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεροίας επιγραφαί ανέκδοτοι. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1916 . 20 σ.: , Τόμος 2 (1916) 144-163 Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά Μακεδονίας. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1960 . 10 σ.+10 πίν.: , Τόμος 16 (1960) 222-231 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας. by Μακαρονάς, Ι. Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, . 4 τεύχ.: , Τεύχ. 8, τόμ.24 (1969) 291-312. Τεύχ. 9, τόμ.25 (1970) 347-378. Τεύχ.10, τόμ.26 (1971) 364-396. Τεύχ.11, τόμ.27 (1972) 498-509. Περιέχουν αφιερώσεις. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία κεντρικής Μακεδονίας 1966 by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1969 . 30 σ.+28 πίν.: , Τόμος 22 (1967) 377-405+28πίν. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία Αιτωλοακαρνανίας : 1969 by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1975 . 2 σ.+2 πίν.: , Τόμος 26 (1971) 315-329 | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη 30x22 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha