Η επανέκθεσις του μουσείου Θηβών. by Θρεψιάδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1963 . 22+(43) σ.: , Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημειογραφική φιάλη του Τρεβελλίου Πωλλίωνος. by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1938 . 7 σ. , Τόμος Πανηγυρικός τόμος Αρχαιολογικής Εφημερίδος, σ. 457-463 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κρητικός λαβύρινθος και οι σχετικοί μύθοι / by Ρεδιάδης, Περικλής Δ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1932 . 9 σ. , Τόμος (1931)165-173 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίοι τάφοι εν Σαλαμίνι. by Φουρίκης, Πέτρος Α. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1916 . 9+[2] σ.: , Τόμος (1916) 1-9 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Λυκοσούρα Μέγαρον της Δεσποίνης. by Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1912 . 20 σ.: , Τόμος (1912) 142-161 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρητέα-Ναός Παρρασίου Απόλλωνος. by Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1910 . 4 σ.: , Τόμος (1910) 29-36 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψήφισμα του βασιλέως Νεοπτολέμου εκ Δωδώνης. by Ευαγγελίδης, Δημήτριος Ε. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1956 . 13 σ.: , Τόμος (1956) 1-13 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμφιαρείου σκαφαί. by Λεονάρδος, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1917 . 4 σ.: , Τόμος 42 (1916) 118-121 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαλαμινιακά: by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1951 . 19 σ. , Τόμος (1950-1951) 163-181 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαϊκόν ανάγλυφον Διοσκούρων εκ Σπάρτης. by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1958 . 23 σ.: , Τόμος (1955) 91-113 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργυρά πινάκια του Μουσείου Μπενάκη. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1948 . 26 σ.: , Τόμος (1942-1944) 37-62 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άρτεμις Εκάτη. by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1959 . 13 σ.: , Τόμος Γ' (1953-1954) 188-200 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναθηναϊκός αμφορεύς ελληνιστικής εποχής εκ του εν Αθήναις Ολυμπιείου. by Μιτσοτάκη, Κλαίρη Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1950 . 5 σ.: , Τόμος (1948-49) 5-9 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πολύγνωτος και μια αγγειογραφία με επεισόδιον εκ της Ομηρικής Νεκυίας. by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1961 . 59 σ.: , Τόμος (1957) 168-226 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λάσιον του Ηρακλέους. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1948 . 14 σ.: , Τόμος Πανηγυρικός τόμος (1937) 851-864 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί τα Σαραπιεία της Τανάγρας. by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1957 . 40 σ.: , Τόμος (1956) 34-72 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμφιαρείου επιγραφαί. IG ΧΙΙ9 285. Αμφιάρειον. [Τρία άρθρα]. by Λεονάρδος, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1919 . 39 σ.: , Τόμος 45 (1919) 54-88, 99-102 | Στο εξώφυλλ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττική επιγραφή αεισίτων. by Χατζής, Αντώνιος Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1929 . 4 σ.: , Τόμος (1925-1926) 94-97 | Στο εξώφυλλ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατών σήματα και ονόματα επί των μαρμάρων του θεάτρου της Θεσσαλονίκης / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1911 . 9 σ.: , Ανάτυπο από την "Αρχαιολογική Εφημερίς", τόμος 37 (1911) 168-173. | Το αντίτυπο Α.9578 προέρχεται από τη Δωρεά Δραγούμη. Και τα δυο αντίτυπα φέρουν αφιερώσεις του συγγραφέα. Φωτοτυπική ανατύπωση στο «Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη.Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισαν". Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 1985, σ. 780-784. βλ. V-146-100 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβια στήλη εκ Θράκης. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1958 . 17 σ.: , Τόμος (1955) 199-215 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha