Το συνταγματικόν δίκαιον ως τεχνική της πολιτικής ελευθερίας / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . (2)+57 σ. , Τόμος: "Αρμενόπουλος", ΙΣΤ΄ (1962) 535-587. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργία της δικαιοσύνης. Αι ενδεικνυόμεναι βελτιώσεις/ by Βιδάλης, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 24 σ. , Τόμος ΙΣΤ΄ | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εορτασμός της εικοσιπενταετηρίδος της τακτικής καθηγεσίας Χαραλάμπους Ν. Φραγκίστα. by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 19 σ.+1 εικ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τινά περί των πρώτων κανόνων και της απονομής της δικαιοσύνης κατά την περίοδον του αρχέγονου χριστιανισμού by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1973 . (2)+30 σ. , Τόμος 27 (1973) Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δικαιοσύνη εν Θεσσαλονίκη και ο Δικηγορικός Σύλλογος από της απελευθερώσεως (1912) και μετέπειτα». by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1964 . 22 σ. , Τόμος (1964) 31-50 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσπάθειαι περισυλλογής εθίμων εν Ελλάδι κατά τους νεώτερους χρόνους by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1960 . 30 σ. , Τόμος ΙΓ΄(1959) 653-782 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μακεδονικόν Ζήτημα και το πρόβλημα με τα Σκόπια by Σαρτζετάκης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 2005 . 28 σ. , Τόμος 26 (2005) 11-38 | Βλ. και αναγρ. 18762 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του γάμου των ομοφυλοφίλων: by Φιλιππίδης, Τηλέμαχος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 2006 . 7 σ. , Τόμος 27 (2006) 11-17 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σε αναζήτηση του Βασίλειου Οικονομίδη by Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 2003 . 6 σ. , Τόμος 57 (2003) 465-470 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιβολή υπερορίας εις μοναχούς του Αγίου Ορους: by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1974 . 5 σ. , Τόμος 28 (1974) 483-487 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Εισόδιος λόγος" του Χριστόδουλου Κλονάρη, κατά την έναρξιν των εργασιών του "Ανεκκλήτου Κριτιρίου" το έτος 1829 by Σταμάτης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1971 . 6 σ. , Τόμος 25 (1971) 963-966 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς των τέως δημοσίων οθωμανικών γαιών στις Νέες Χώρες και ειδικότερα στη Θράκη: by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1988 . 16 σ. , Τόμος 42 (1988) 135-141 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικαί καταβολαί και ξενικαί επιδράσεις εις το έργον του Ρήγα Βελεστινλή by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1974 . 67 σ. , Τόμος 24 (1974) | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αυτοσυμβάσεως: by Βαλάσσης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1950 . 37 σ. , Τόμος (1950) 32-68 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το απαλλοτρίωτον των εκτός του Αγίου Όρους κειμένων ακινήτων των Ιερών Μονών της Χερσονήσου του Άθω. by Κότσιανος, Στέφανος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1971 . 22 σ. , Τόμος 25 (1971) Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμφωνία περί υπαγωγής της συμβάσεως ναυλώσεως εις αλλοδαπόν δίκαιον υπό το άρθρον 142 ΚΙΝΔ by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 10 σ. , Τόμος ΙΣΤ΄(1962) 273-282 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρήτρα περί συνεχίσεως προσωπικής εμπορικής εταιρίας μεθ΄ ενός εκ των πλειόνων κληρονόμων του αποβιώσαντος συνεταίρου by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1960 . 19 σ. , Τόμος (1960) 245-263 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόψεις τινές επί της διαρθρώσεως της ποινικής επιστήμης by Αναγνωστάκης, Στέφανος Publication: Αθήνα: Αρμενόπουλος, 1952 . 8 σ. , Τόμοι 1-2 (1952) 101-108 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίκαιον, χριστιανική ηθική και δικαιοσύνη by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1959 . 7 σ. , Τόμος (1959) Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του θεσμού του "πατρικού δικαιώματος" (Baba Hakki) εις το εθιμικόν δίκαιον Θράκης / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αρμενόπουλος, 1978 . 12 σ. ; , Φωτοτυπία από τον "Αρμενόπουλο", τόμος ΛΒ΄, σ.399-410 30x21 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha