Αγγέλου Πονδολφίνου Πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας, Μεταφρασθείσα εκ του ιταλικού υπό Ε. Α. Σίμου. Εις χρήσιν των δημοτικών σχολείων, αδεία της κυβερνήσεως. by Pandolfini, Angelo Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Εμ., 1845 . λβ΄+216 σ. , Γκίνης-Μέξας 4105. Περιέχει σφραγίδες του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1845 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς την 20 Μαίου 1850 κατά την επέτειον εορτήν του Πανεπιστημ[ε]ίου by Αργυρόπουλος, Κ.Π. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Εμ., 1850 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1850 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha