Ανδριακά Χρονικά   Publication: Άνδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1957 , v.40 : Εκπαιδευτικά της Άνδρου v.42 : Συμβολές στην ιστορία και προσωπογραφία της αρχαίας Ανδρου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (30), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα και λαογραφία της νήσου Άνδρου   Publication: Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1956 . 3 τ. ; , "Αδριατικά Χρονικά", τόμος 6(1956), τόμος 8(1957), τόμος 9(1980) Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναδρομή εις τα περασμένα : χρονογραφικά σημειώματα περί της Άνδρου / by Ζωγράφος, Ι.Π. Publication: Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1961 . 3 τ. ; , "Αδριατικά Χρονικά", τόμος 11(1962), τόμος 12(1962), τόμος 15(1963) Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδριακά μελετήματα / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1962 . 167 σ. ; , "Αδριατικά Χρονικά", τόμος 13(1962) Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha