Η νέα Ελλάς: by Κυριακός, Αριστείδης Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1910 . 560 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημερίς των Νόμων:   Publication: Χ.τ.: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 8 τ. ; 21x14 εκ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία περί Δήμων και Κοινοτήτων by Γεραγάς, Κώστας Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1916 . ιστ'+376 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Οι τουρκοφάγοι του 1912 : πρωτότυπον ελληνικόν πολεμικόν μυθιστόρημα] / by Κυριακός, Αριστείδης Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1913 . 1084 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινή απαγόρευσις οικοδομικών εργασιών αποτεφρωθέντος τμήματος Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)" 32 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρωσις διορισμών υπαλλήλων και υπηρετών Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, σ. 111 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί κυρώσεως του από 3 Ιουλίου 1917 Β. διατάγματος περί των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1916 και 1917 του υπό την Προσωρινήν Κυβέρνησιν της Θεσσαλονίκης διατελέσαντος τμήματος του Κράτους κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 13 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, αρ.5, σ. 100-112 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαγόρευσις εμπορία και δικαιοπραξιών προς υπηκόους εχθρικών κρατών, μεσεγγύησις των εν Ελλάδι περιουσιών αυτών και διοίκησις εγκαταλελειμμένων ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 6 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.151, αρ.11, σ. 269-275 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτέλεσις έργων προς εγκατάστασιν προσφύγων και πυροπαθών εν Θεσσαλονίκη.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.151, αρ.11, σ. 281 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπόνησις τοπογραφικού και κτηματογραφικού σχεδίου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.153, αρ.13, σ. 336 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαλλαγή καταβολής εκπαιδευτικών τελών πενήτων μαθητών ημιγυμνασίου Καστορίας.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 561 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαλλαγή καταβολής εκπαιδευτικών τελών υπό προσφύγων καθ' άπαν το Κράτος.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 562 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείου υπό δήμου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 564 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντήρησις υπολειφθέντων τμημάτων Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.161, αρ.21, σ. 581 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκτακτοι και μόνιμοι διοικ. υπάλληλοι Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 2 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.162, αρ.22, σ. 626 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείων υπό προσφύγων εκ Βουλγαρίας, Θράκης κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 2 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.162, αρ.22, σ. 635 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίστωσις 1.300.000 υπέρ θυμάτων πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.163, αρ.23, σ. 658 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποζημίωσις παθόντων δημοσίων υπαλλήλων εκ πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.166, αρ.26, σ. 782 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός διαμερισμάτων εν Νέαις Χώραις διά καλλιέργειαν καπνού.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.167, αρ.27, σ. 814 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνιγέντες, φονευθέντες ή τραυματισθέντες εκ τορπιλλισμού κατά την μετάβασίν των εις Θεσσαλονίκην προς κατάταξιν εις στρατόν Εθν. Αμύνης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.168, αρ.28, σ. 819 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha