Περί μορφώσεως Ελλήνων διδασκάλων / by Μαρούλης, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1888 . 80 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστικήν ζωγραφιάν υπό Διονυσίου του Ιερομονάχου και ζωγράφου. Του εκ Φουρνά των Αγράφων (Συγγραφείσα εν Άθωνι τω 1458) / by Διονύσιος εκ Φουρνά, Ιερομόναχος Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1885 . η'+264 σ.: , Στη σελ. τίτλου υπάρχουν σφραγίδες του «Βιβλιοπωλείου Γρηγορόπουλου, Αγ.Σοφίας 43, Θεσσαλονίκη», καθώς και δύο Οθωμανικές. Στη σ. α΄. υπάρχει αφιέρωση. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents diplomatiques: Conflit Greco-Turc. Avril-Septembre 1897   Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1897 . 238 σ. 29x21 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grecs et Bulgares en Macédoine. Macédoine et Macédoniens : by Στεφανόπουλος, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1903 . 16 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Εθνικόν Ημερολόγιον : by Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ. Publication: Αθήνα : Τυπ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1890 . 18 τχ.: Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18),

Actions: Add to cart
Περί Ερωτόκριτου και του ποιητού αυτού: by Γιάνναρης, Α. Ν. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1889 . 135 σ.: 24x17 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La belle bergère: by Δρυμητινός, Νικόλας Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1889 . 43 σ.: , Περιέχει σε φωτοτυπική ανατύπωση το βιβλίο: Μάρκος Δεφαράνας, Η Βοσκοπούλα η εύμορφη ούτως ονομασμένη εις τύπον κ' εις φανθώσιν [?] τώρα νεωστί βαλμένη, Ενετίησιν : [χ.ε.], 1627. 24x17 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ξένοι δανεισταί. Η Χώρα και το νόμισμα: Πολιτική μελέτη / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1901 . 40 σ. ; 24x17 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha