Πατμιακή βιβλιοθήκη ήτοι αναγραφή των εν τη βιβλιοθήκη της κατά την νήσον Πάτμον Γεραρας και Βασιλικής Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών πάλαι μεν εκπονηθείσα υπό… by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1870 . ιδ+343 σ.: , …Ιωάννου Σακκελίωνος νυν δε φιλοτίμω πρόνοια και αναλώμασι του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού εκδιδομένη ης εν τέλει προσετέθησαν και επτά πίνακες πανομοιότυπα περιέχοντες της των διαφόρων εκατονταετηρίδων γραφής | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας: by Θοιβιδόπουλος, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1894 . 208 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
28 Οκτωβρίου 1940-45. by Κομπορρόζος, Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1945 . 16 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία φυσική και πολιτική : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων / by Χαμουδόπουλος, Μηνάς Δ. Publication: Αθήνα: Εκδότης Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1892 . 264 σ. : , Υπάρχει αφιέρωση. 19x13 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα Δίρκη: by Βελεφάντης, Κ. Publication: Αθήνα: Γκαρμπολάς, Αλέξανδρος, 1857 . 292 σ.: , Στο βιβλίο δεν υπάρχουν τυπογραφικές ενδείξεις. Π. Γ. Κόκκας αναφέρει ως εκδότη τον Α. Γκαρμπολά. Βλ. περ. "Μακεδονικά" τομ. 21 (1981) 229. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγώνας. by Νεράτζης, Χρήστος Publication: Χ.τ.: Αλέξανδρος, . 3 τ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Αγία Τριάδα Εδέσσης / by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Φιλοπρόοδος Σύλλογος Εδέσσης "Μέγας Αλέξανδρος", 1977 . 132 σ.: 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κυπρίς : by Φραγκούδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1890 . ιστ΄+516 σ.; Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικόν σύστημα δημοτικής εκπαιδεύσεως παρά τοις Έλλησιν ήτοι διδακτική και παιδαγωγική διά πλήρη δημοτικά σχολεία μετά τεχνικής εκπαιδεύσεως. Τόμος Α΄. Διδακτική. by Παυλίδης, Ιωακείμ Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1895 . κα΄+376 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ, ο το πρώτον συστηθείς, άμα τη συστήσει της ελληνικής σχολής, εν τη πολιτεία Βοδενών εν έτει ΑΨΠΕ΄. by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1979 . 123+9 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλέξανδρος, 2006 . 543 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψαλτήριον γιάνι νεπί-ουλ-σουλτάν Δαβίδιν Μεζμουρη / by Κιοσέογλου, Παναγιώτης Σ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Αλέξανδρος Νομισματίδης, 1885 . 302 σ.: Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εκ Γραμματικού φιλικός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος: by Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1972 . 31 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικά ή περί δήμων Αττικής εν οις και περί τινών μερών του Αστεως by Σουρμελής, Διονύσιος Publication: Αθήνα: Γκαρπολάς, Αλέξανδρος, 1854 . 182 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1974 . 166 σ.+63 πίν.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα Ελλήνων υποτρόφων 2000   Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, 2011 . 471 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Λεσβιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Λέσβου by Γεωργιάδης, Ευστάθιος Publication: Αθήνα: Γκαρπολάς, Αλέξανδρος, 1849 . ιβ'+316 σ. Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι πολιτικοί Χαρίλαου Τρικούπη by Τρικούπης, Χαρίλαος Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1888 . τ. , Τόμος Α΄ (1864-1875) | Υπάρχει μόνο ο Α' τόμος | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κάπως έτσι...: by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1980 . 136 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονία 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού:   Publication: Montreal: Μακεδονικός Σύλλογος "Φίλιππος-Αλέξανδρος", 1990 . 108 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha