Ελληνικά χειρόγραφα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη από Βενετσιάνικες Συλλογές by Zorzi, Marino Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1994 . 127 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Collwzioni veneziane di codici Greca Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκδόσεις των ελληνικών βιβλίων από τον Άλδο Μανούτιο και τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας by Zuzzi-Συμεωνίδου, Sandra Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 154 σ.: , Διπλό Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Οδησσός. Ιστορικά-Κατάλογος   Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1994 . 141 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις της ιστορίας του Βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Αρχειακά τεκμήρια by Μαλτέζου, Χρύσα Α. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 596 σ.: , Ένα αντίτυπο από δωρεά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Από τον Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές Εικόνες στην Ιταλία. 15ος-16ος αιώνας: by Χατζηδάκη, Νανώ Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 197 σ.: , Το ένα αντίτυπο από δωρεά. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος: by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . 227 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα τυπωμένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 1749-1800=Die in Wien gedruckten griechischen Βücher 1749-1800. by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . xxxix+431 σ.: , Κακέκτυπο. Το 24ο τυπογραφικό, σελ. 385-400,τυπώθηκε δυο φορές. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κ. Παρθένης: by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . 127 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτρης Μητρόπουλος: by Κώστιος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . 95+xvi σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην Αίγυπτο: Εκατόν πενήντα χρόνια παρουσίας "εν λόγω ελληνικώ κ' εμμέτρω και πεζώ": Κατάλογος Εκθέσεως Αλεξάνδρεια, 10 Απριλίου-10 Μαϊου 1997=The greek publishing activity in Egypt:   Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1997 . 79+32 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έχω κάτι να σου πω... στα ελληνικά: by Φείδη-Μάσκελ, Τίνα Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1997 . 95 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Παρθενών: by Κορρές, Μ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1996 . 144 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eleven masters of Greek prinrmaking=Έντεκα δάσκαλοι της ελληνικής χαρακτικής / by Κασιμάτη, Μαριλένα Ζ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . 79 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
British travellers in Greece 1750-1820: by Τόλιας, Γιώργος Publication: London: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . xxx+109 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Ξενάκης: by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1996 . 122+(30) σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογία by Γάσπαρης, Χαράλαμπος Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 15-80 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιο και Βενετία. Η Βενετική διείσδυση στην Ανατολή by Γάσπαρης, Χαράλαμπος Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 81-118 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βενετία και Βυζάντιο. Η Βενετική κυριαρχία στα βυζαντινά εδάφη by Γάσπαρης, Χαράλαμπος Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 119-172 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες και η Βενετική πραγματικότητα. Ιδεολογική και κοινωνική συγκρότητηση by Πανοπούλου, Αγγελική Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 173-276 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βενετοί και η ελληνική πραγματικότητα. Διοικητική, εκκλησιαστική και κοινωνική συγκρότηση by Πανοπούλου, Αγγελική Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993 . 277-370 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha