Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης: by Σταματάκος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: «Ο Φοίνιξ», 1971 . 4 τ. , Τόμος Α' : Α-ΔΙΚΡ. Τόμος Β' : ΔΙΚΡ-ΞΩΦ. Τόμος Γ' : Ο-ΩΩΔΗΣ. Τόμος Δ' : Α-Ω Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις: Προς χρήσιν της απανταχού Ελλην. Νεολαίας / by Ιγνάτιος Λαδόπουλος, Ιεροδιάκονος Publication: Βενετία : Εκ του Ελλην. Τυπογραφείου ο «Φοίνιξ», 1897 . 51 σ. ; 17x11 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη by Δρανδάκης, Παύλος Publication: Αθήνα: «Ο Φοίνιξ», . 28 τ.: , Τόμοι Α-ΚΔ. Συμπληρώματα Α-Δ Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (31),

Actions: Add to cart
Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον. Εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Διαθήκης επιμελώς διορθωθέν μετά προσθήκης των της Παλαιάς μαρτυριών και νυν λαμπροτέρον εκδοθέν τη εγγράφω άδεια της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας /   Publication: Βενετία: Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου ο Φοίνιξ, 1893 . η+254 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευχαί του Λυχνικού και του Όρθρου.Από του ιερού ευχολογίου απαραλλάκτως ερανισθείσαι, και νυν μετεπιμελείας πάσης μετετυπωθείσαι, μετά προσθήκης και άλλων αναγκαίων. Εις προχειροτέραν χρήσιν των εν πάσαις ταις Αγίαις του Χριστού Εκκλησίαις ευλαβεστάτων ιερέων.   Publication: Venezia: Ελληνικόν Τυπογραφείον «Ο Φοίνιξ», 1870 . 24 σ. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αραβικόν Μυθολογικόν περιέχον διηγήσεις και συμβεβηκότα λίαν περίεργα και ωραία. Συντεθέν εις την αραβικήν διάλεκτον παρά του πολυμαθούς Δερβύς Αμπουμπεκήρ....Τόμοι Α-Γ. by Abou Bekir, Δερβίσης Publication: Venezia: Ελληνικόν Τυπογραφείον «Ο Φοίνιξ», 1875 . 3 τ. , Τόμοι Α-Γ μαζί δεμένοι. Τόμος Α΄, σ. 254. Τόμος Β΄, σ. 300. Τόμος Γ΄, σ. 304 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha