Μέριμνα Παιδιού. Έτος ιδρύσεως 1921. στη μνήμη της Ουρανίας Α. Μπουζιάνη by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανδρονάκης, 1994 . 103 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό -Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1994 . 183 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη του ΙΘ αιώνος. Μιά κριτική προσέγγιση / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ.187-200. Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θεολογικές προϋποθέσεις και οι πρακτικές εφαρμογές των φυσικών επιστημών κατά τους λογίους της Θεσσαλονίκης (ια΄-ιε΄ αιώνες). by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 20 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.111-130 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιατροφαρμακευτικές πληροφορίες από τα αρχεία της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 10 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.63-72 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατά τα χρόνια του μεσοπολέμου / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 4 (1994) 251-296 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέριμνα του παιδιού. Χρονικό μιας εβδομηκονταπενταετίας: 1921-1926 / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1999 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 5 (1999) 269-283. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορία και κατεργασία δερμάτων στη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου : το βυρσοδεψείο Θωμά Μπένη / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1997 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.2(1997) σ.112-125 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Πλούσιαι συλλογαί και έκτακτα αποτελέσματα" : η φαρμακευτική διαφήμιση στη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.1(2000) σ.227-234 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστήμη και τεχνολογία στην οθωμανική Θεσσαλονίκη : η εβραϊκή συνεισφορά / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 10 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.2(2000) σ.87-96 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιατρικής επιστήμης ιαματοφόροι επίνοιαι : υγειονομικά της Θεσσαλονίκης και του Άθω στους μέσους χρόνους / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 10 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.5(2001) σ.89-98 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το όπιο της Θεσσαλονίκης : άνοδος και πτώση ενός φημισμένου προϊόντος / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2004 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.14(2004) σ.106-119 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατεργασία και εμπορία δερμάτων στην Θεσσαλονίκη της όψιμης τουρκοκρατίας και του μεσοπολέμου / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2007 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.21(2007) σ.34-47 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υγεία και περίθαλψη στη Θεσσαλονίκη της πρώιμης τουρκοκρατίας / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2005 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο : "1ο Επιστημονικό συνέδριο. Η ιστορία της ιατρικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης: Θεσμοί, πρακτικές και πρόσωπα από τον χώρο της υγείας. Πρακτικά. 10 & 11 Δεκεμβρίου 2004", σ. 58-66. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha