Καμινάδες στην Ήπειρο. by Μάργαρης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Γεωργαλάς, Γ., 1999 . (68) σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής ζωγραφικής-λαϊκής αγιογραφίας: by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 88 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ranovizantijski podni mozaici : by Cvetković Tomašević, Gordana Publication: Beograd: Filozofskogi Fakultet u Beogradu, 1978 . 128 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. 29x24 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικά και μακεδονικά μελετήματα [I-II] = by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2001 . 2 τ.: , Τόμ.Ι, σ. xxxv+404. Τόμ.ΙΙ, σ. xi+[405-819] 29x21 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Βορειοηπειρωτικός αγώνας.   Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1997 . xxxi+616 σ.+28 πίν.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι: by Κοκολάκης, Μιχάλης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2003 . 552 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιον πολέμου 1912 και 1913 εν Μακεδονία και Ηπείρω. by Δικώνυμος, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη, 2003 . 87 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου: by Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2003 . 317 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα Ελλάς: by Σκληρός, Σωτήριος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πτολεμαίος, ο, 1913 . 256 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηράς καταστάσεως   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1906 . (2)+118+μθ΄ σ. , βλ. και ΧΙ-284-533 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς, Μακεδονία και Νότιος Αλβανία ήτοι η μεσημβρινή ελληνική χερσόνησος περιγραφομένη υπό στρατιωτικήν, γεωγραφικήν, στατιστικήν και πολεμικοϊστορικήν έποψιν / by Baldkampf, Anton Touma von Publication: Αθήνα: Υπουργείο Στρατιωτικών, 1901 . 293 σ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Roumains du sud Macédoine: by Densusianu, Nic. Publication: Paris, Bucuresti: Manginot-Helitasse, 1877 . 68 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βλαχόφωνοι του ελληνικού χώρου. by Σαράντης, Θεόδωρος Κ. Publication: Αθήνα: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1983 . 40 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνικότης της Βορείου Ηπείρου. by Ζούρα-Σταθοπούλου, Δήμητρα Publication: Αθήνα: Συνεργατική, 1955 . 160 σ.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Ελευθερία ή θάνατος». Χρονικά του βορειοηπειρωτικού αγώνος 1914. by Δρινός, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Δρούκας, Π.-Ν. Κονσόλας, 1966 . 198 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire diplomatique de la question Nord-Epirote (1912-1957) by Παπαδάκης, Β. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 196 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Αι εδαφικαί διεκδικήσεις του ελληνισμού. by Κοκορέτσας, Πέτρος Νικ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 145 σ. , Πολυγραφημένο Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Statement of the natives of Korytsa and Kolonia:   Publication: Boston: Pan-Epirotic Union in America, 1919 . 31 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγωνία της Βορείου Ηπείρου : by Ιωαννίδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 63 σ. ; 24x17 εκ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Το βορειοηπειρωτικόν ζήτημα / by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1978 . 202 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha