Η πολιτική της Ελλάδος και η επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία,Ηπείρω και Θεσσαλία: by Σειζάνης, Μιλτιάδης Δ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αθηναΐδος, 1878 . (6)+iiii+410 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικά: by Σταγειρίτης, Αθανάσιος Publication: Wien: Zweck, J. Β., 1819 . (2)+ιδ'+494 σ. , Γκίνης-Μέξας Ι 1161. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Αλή-Πασά του Τεπελενλή σατράπου της Ηπείρου (1741-1822). by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Ζαννουδάκης, Π. Ε., 1896 . 734 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α ride through the Balkans: by Conway, Agnes Ethel Publication: London: Scott, Robert, 1917 . 204 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La question de lΈpire du Nord. by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Paris: Union des Epirotes du Nord en France, 1946 . 63 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Voyage dans la Grèce / by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1820 . 5 τ.: , Σ' όλους τους τόμους: Ex libris της «Bibliothèque de Monsieur le Compte Frédéric de Pourtalès». Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1950): by Κραψίτης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Τσιρώνης, Φώτης, 1981 . 176+κβ΄ σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το κεφ. Α΄ (σ. 5-64) αποτελεί συμπλήρωμα του Α΄ τόμ. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων. by Κουκούδης, Αστέριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 376 σ.: , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι γενεαλογικοί μύθοι των Μολοσσών. by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1964 . (4)+γ'+169 σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκή αρχιτεκτονική Ηπειρώτες μαστόροι και γεφύρια. by Μαμμόπουλος, Αλέξ. Χ. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1973 . 48+(8) σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μύρτος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2010 . xxviii+(4)+675 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων. by Κουκούδης, Αστέριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2010 . 520 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόδουλοι ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων: by Παπαπολυβίου, Πέτρος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1999 . 479+31χ.α. σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Οροθετική γραμμή.] by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Αθήνα: Messager d'Athènes, 1886 . 11-274+10 λ. σ. , Αντίτυπο ακέφαλο: Λείπουν οι σσ.1-10. Βιβλιογραφία: Μπάκανος 205 Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την ΄Ηπειρον: by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1975 . xxii+232+59+xvi+(3) σ.: , Υπάρχει και η 2η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1992, σ.xxiv+254+59 πίν. 29x21 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση=Churches in Greece 1453-1850.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 2 τ.: , Τόμ.Α', σ.272. Τόμ.Β', σ.356 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην έρευνα της δημοτικής Ηπειρωτικής μουσικής: by Βρέλλης, Αριστοτέλης Π. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1985 . 87 σ. , Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα επαναστατικά κινήματα του Διονυσίου του Φιλοσόφου Μητροπολίτη Λάρισας στη Θεσσαλία στα 1600 και στην Ήπειρο στα 1611: by Παπακωνσταντίνου, Θωμάς Β. Publication: Αθήνα: Όλυμπος, 2010 . 135 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δρόμοι του ορθόδοξου μοναχισμού. Μοναστήρια της Εγνατίας Οδού. Τόμ.]1: Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία-Νότια Αλβανία. by Καζαζάκη, Ζωή Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1999 . 159 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Αρωμούνοι (Βλάχοι): by Weigand, Gustav Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2001 . 2 τ.; , Α' έκδοση: Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1895. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Die Aromunen. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha