Αρχαιότητες και μνημεία Ηπείρου : Νομός Πρεβέζης. Νικόπολις / by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1966 . 10 σ.+9 πίν. : , Ανάτυπο από το "Αρχαιολογικό Δελτίον", τ.18 (1966) 305-314 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την τοπογραφίαν της Αρχαίας Ηπείρου / by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1960 . 25 σ. , Ανάτυπο από την "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1957) 88-113 29x24 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της μεσαιωνικής ιστορίας της Ηπείρου / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1972 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", τ.Α' (1972) 25x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηπειρωτικός Εκπαιδευτικός Όμιλος / by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1955 . 6 σ.; , Ανάτυπο από το "Αφιέρωμα εις την Ήπειρον εις μνήμην Χρίστου Σούλη", 162-167 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ηπειρωτικό λαϊκό σπίτι / by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1956 . 12 σ.; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1956) 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας / by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Κοζάνη : Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2014 . 204 σ.: 17x12 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησία στην Ήπειρο την εποχή της τουρκοκρατίας (1430-1913) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1998 . 27 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.19(1998) 241-268 24x18 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Α') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1998 . 53 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.19(1998) 385-438 24x18 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Β') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1999 . 48 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.20(1999) 289-337 24x18 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Γ') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2000 . 93 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.21(2000-01) 341-434 24x18 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Δ') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2002 . 46 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.22(2002-03) 197-243 24x18 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Ευρωπαικές δυνάμεις και τα επαναστατικά κινήματα στην Ήπειρο στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2002 . 15 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.22(2002-03) 13-28 24x18 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή ρωμαϊκής Νικοπόλεως / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1974 . 9 σ. + 11 πίν. : , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας" (1974) 79-88 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες και Ιλλύριοι / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνος, 1988 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Βόρειος Ήπειρος - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου: (Κόνιτσα, 22-24 Αυγούστου 1987)", σ. 171-204. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νεόφυτος Ροδινός στην Ήπειρο (Α' μισό 17ου αι.) by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1972 . 16 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.α(1972) 315-331 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του Αθανάσιου Ψαλίδα στη δημιουργία επαναστατικού πνεύματος στην Ήπειρο / by Φράγκος, Χρ. Π. Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.1(1972) 87-108 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα άγνωστο συνεργείο ζωγράφων των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο / by Χουλιαράς, Ιωάννης Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2011 . 13 σ. , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 32 (2011) 115-127. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά στοιχεία για την Ήπειρο σε σημείωμα του κώδικα Cromwell II / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1980 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από τ "Ηπειρωτικά Χρονικά", τ.22(1980) 58-65 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καστοριά : κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450) / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 631 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Η 2η έκδοση τυπώθηκε το 2019 29x21 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά και λαογραφικά Χιμάρας Β. Ηπείρου και Μάνης / by Βαγιακάκος, Δικαίος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 18 σ. , Τόμος : "Β΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου", σ. 9-26. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha