Πρακτικά του ΧΙΙ διεθνούς συνεδρίου κλασικής αρχαιολογίας: Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983. Τόμος Β΄   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1988 . 281+51 πίν.+(1) σ.: 28x21 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του ΧΙΙ διεθνούς συνεδρίου κλασικής αρχαιολογίας: Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983. Τόμος Γ΄   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1988 . 321+64 πίν.+(1) σ.: 28x21 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του ΧΙΙ διεθνούς συνεδρίου κλασικής αρχαιολογίας: Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983. Τόμος Δ΄   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1988 . 317 σ.+94 πίν.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
CAA 2002. The digital heritage of archaeology: by Doerr, Martin Publication: Χ.τ.: Archive of Monuments and Publications, 2003 . xv+452 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνωριμία με τη γη του Αλεξάνδρου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2004 . 288 σ.: , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αχαιοφθιωτικά Γ΄: Πρακτικά του Γ΄ συνεδρίου Αλμυρωτικών σπουδών, 13-15 Οκτωβρίου 2000   Publication: Αλμυρός: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αλμυρού, 2007 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, σ. 537. Τόμος Β΄, σ. 540. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 3 τ. , Τυπογραφείον Μυρτίδη. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Σαμοθράκη: by Δορδανάς, Στράτος Ν. Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2008 . 367 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le rayonnement des civilisations Grecque et Romaine sur les cultures périphériques:   Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1965 . 2 τ.: , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 607 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athanasia: The Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age. International Archaeological Conference. Rhodes 28-31 May, 2009 / by Σταμπολίδης, Νικόλας Χρ. Publication: [Ηράκλειο]: Πανεπιστήμιο Κρήτης; 2012 . 350: 29x23 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία : Εθνολογία, αρχαιολογία, ιστορία / by Ευαγγελίδης, Δημήτριος Ε. Publication: Αθήνα: Ινφογνώμων Εκδόσεις, 2012 . 148 σ.: 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά και αρχαιολογικά κεντρικής Μακεδονίας / by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2011 . 403 σ.: 28x21 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Acropole, (L'):   Publication: Αθήνα: Bureaux de l'Acropole, 1920 Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Acta Classica : verhandelinge van die klassieke vereniging van Suid-Afrika/   Publication: Cape Town: Classical Association of South Africa, 1963 . 46 τ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (43), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis   Publication: Debrecen: Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 1965 , Στον πρώτο τόμο ως επιμελητής έκδοσης αναγράφεται ο Stephanus Borzak ενώ στον 2ο τόμο ο Johannes Sarkady Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Acta Musei Napocensis/   Publication: Cluj: Muzeul de Istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca, 1975 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aegyptus:   Publication: Milano: Universita Cattolica del Sacro Cuore, 1964 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Altertum:   Publication: Berlin: Akedemie Verlag, 1980 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
American Journal of Archaeology:   Publication: Norwood, Mass: The Norwood Press, 1897 Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha