Δέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα 18, 19 και 20 Μαΐου 1990.   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1990 . 96 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενδέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Αθήνα 31 Μαΐου, 1 και 2 Ιουνίου 1991   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1991 . 89 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωδέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Αθήνα 15, 16 και 17 Μαΐου 1992.   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1992 . 10 χ.α.+67 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Djerdap-les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millenaire av. J. Ch. jusqu'aux guerres daciques: by Vasic, Miloje Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1999 . 116 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Perception and evaluation of cultural landscapes: by Δουκέλλης, Παναγιώτης Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2004 . xxiv+274 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου: (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953).Τόμος Α΄. Ανακοινώσεις: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . Η΄+516 σ.+183 πίν.: , Τυπογραφείον Μυρτίδη. Το 2ο και 3ο αντίτυπο είναι αποσυρμένο Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Comptes rendus du congrès international d'archéologie:   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1903 . 400 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Α΄ παγκύπριου συνεδρίου Ελληνικού πολιτισμού «Ελληνιστική περίοδος», Λευκωσία, 21-23 Δεκεμβρίου 1973.   Publication: Λευκωσία: Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασινός», 1974 . xxvii+188 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ier congres international des études balkaniques et Sud-est Europeennes. Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Resumes des communications. Archeologie, histoire de l'antiquite, moyen age (Ve-XVe s.).   Publication: Sofija: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1966 . 239 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Xe congrès international d'archéologie chrétienne. Programme=Ι΄ Διεθνές συνέδριον χριστιανικής αρχαιολογίας. Πρόγραμμα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 48 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Xe congrès international d'archéologie chrétienne. Résumés des communications=Ι΄ Διεθνές συνέδριον χριστιανικής αρχαιολογίας. Περιλήψεις ανακοινώσεων.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 104 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγήσεις του δεκάτου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 571 σ.: , Ολόκληρα τα πρακτικά του συνεδρίου τυπώθηκαν 4 χρόνια μετά Βλ. VI-187-112. 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Acta antiqua Philippopolitana. Studia archaeologica   Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1963 . 2 τ.: , Vol.Ι, p.326. Vol.ΙΙ, p.194. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Srednovekovna balgarija i cernomorieto:   Publication: Zagazik: Knigoizdatelstvo "Georgi Bakalov", 1982 . 136 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Atti del ΙΧ congresso internazionale de archeologia cristiana:   Publication: Vaticano: Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana, 1978 . 2 τ.: , Vol.Ι: Monumenti cristiani precostantiniani, p.685.. Vol.ΙΙ: Comunicazioni su scoperte inedite, p.603. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1980 =   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 2 τ.: 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Western Cyprus. Connections. An archaeological symposium held at Brock University, St. Catharines, Ontario, Canad. March 21-22, 1986.   Publication: Goeteborg: Aströms, Paul, 1987 . (8)+246 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 449 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του πρώτου πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής, Πολύγυρος, 7-9 Δεκεμβρίου 1984.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 448 σ.: 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του ΧΙΙ διεθνούς συνεδρίου κλασικής αρχαιολογίας: Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983. Τόμος Α΄   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 399+61 πίν.+(1) σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha