Βιομηχανική αρχαιολογία:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1989 . (24) σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική εισαγωγή εις την χριστιανικήν αρχαιολογίαν: by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Νομική, 1897 . 24 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική φωτογραφία: by Χατζηπέτρος, Κώστας Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2010 . 29 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαιολογία εις το Ισραήλ. by Applebaum, Shimon Publication: Αθήνα: Νέα του Ισραήλ: Δεκαπενθήμερος ειδησεογραφική έκδοσις του συνδέσμου "Ελλάς-Ισραήλ-Αθηνών", 1963 . 32 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παλαιστίνη από αρχαιολογικής, ισστορικής και θρησκευτικής απόψεως by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Βόλος: Παρασκευόπουλος, Κ.Π., 1918 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προμετωπίδιον / by Schmidt-Dounas, Barbara Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 4 σ.: , Τόμος: "Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου", σ. 291-294. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Archäologische Bemerkungen. ΙΙ. by Wolters, Paul Publication: Munchen: Sitzungsberichte der Philosophisch-Historische Klasse, 1915 . 54 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικά-λαογραφικά Διδυμοτείχου: by Ευθυμίου, Γρηγόριος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1954 . 17 σ.: , Τόμος 22 (1954) 1-15 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία της αρχαιολογίας εν τη μέση εκπαιδεύσει. by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Παιδαγωγικόν Δελτίον εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Ελληνικού Διδακτικού Συλλόγου, 1906 . 10 σ. , Τόμος 1 (1906) | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχαίος κόσμος και το Βυζάντιο by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ροτόντα: Φιλοσοφία-Τέχνη-Επιστήμη-Κοινωνικά θέματα, 1970 . 12 σ. , Τόμος 1970 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1996 . 81 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθρώπινη παρουσία και κατοίκηση στην προϊστορική Σιθωνία by Σμάγας, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2007 . 2 τ.: , Τόμοι 1-2 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Papers presented at the Vth International Congress of South-East European research studies: by Zografski, Danco Publication: Skopje: Institut of National History=Institut Nacionalnoj Istorii, 1988 . 155 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία V. Ανακοινώσεις κατά το πέμπτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 10-15 Οκτωβρίου 1989. Τόμος 1=Ancient Macedonia V. Papers read at the fifth international symposium held in Thessaloniki, October 10-15, 1989. Τόμ. 1-3.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 3 τ.: , Τόμος Α΄: σ.1-752. Τόμος Β΄: σ.753-1328.. Τόμος Γ΄: σ.1329-1773. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πρώτο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης:   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1981 . 4 χ.α.+90 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεύτερο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα 9,10 και 11 Απριλίου 1982.   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 107 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέταρτο Συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων :   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1984 . 48+8 χ.α. σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέμπτο Συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων:   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1985 . 102 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έβδομο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα 24, 25 και 26 Απριλίου 1987.   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1987 . 87 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όγδοο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα, περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Αθήνα 13,14 και 15 Μαΐου 1988.   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1988 . 98 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha