Η εποπτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσης. Αρ. 2, Αλφαβητάριον κατά νέαν μέθοδον by Ζάλλης, Αν. Γ. Publication: Φλώρινα, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πελαγονίας): Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, 1992 . 40+ιε' σ. , Πρώτη έκδοση, Εν Μοναστήριω: Τύποις Εμπορικού Τυπογραφείου, 1911. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς / by Γεωργίου, Χρίστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . η'+441 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Το γλωσσάριο των Γρεβενών. by Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 162 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα του Μελενίκου. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 99 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ονομαστικό Νυμφαίου (Νεβέσκας): by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 145 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha