Λόγοι περί Ιερωσύνης: by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 116 σ. , Μαζί με άλλο δεμένο. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πρωταγόρας: (ή Σοφισταί, ενδεικτικός). Τόμος Β΄ / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1941 . 155 σ. 21x14 εκ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί μνήμης και αναμνήσεως: by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 104 σ. , Δεμένο μαζί με τα έργα του Αριστοτέλη "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί ζωής και θανάτου". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ζωής και θανάτου: by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 112 σ. , Στο εξώφυλλο αναγράφεται ο τίτλος "Μικρά Φυσικά 1-3". Δεμένο μαζί με τα έργα του Αριστοτέλη "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί μνήμης και αναμνήσεως". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά τα Φυσικά: [Τόμος πρώτος] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με τον δεύτερο τόμο [Βιβλία Β΄-Ε΄]. 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μετά τα Φυσικά: [Τόμος δεύτερος] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . [97-271] σ. ; , Δεμένο μαζί με τον δεύτερο τόμο [Βιβλία Α΄]. 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αθηναίων Πολιτεία: [Τόμος Α΄] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 199 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Περί Ποιητικής". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί Ποιητικής / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 199 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Αθηναίων Πολιτεία". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά:Τόμος Ε΄ [Βιβλίον ΣΤ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . 84 σ. ; , Ομού δεμένος με τους τόμους Γ΄-Δ΄, ΣΤ΄. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 101 σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αριστοφάνους Ειρήνη/ by Αριστοφάνης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 87 σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha