Ελληνικά:Τόμος Δ΄ [Βιβλίον Ε΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1948 . [305-391] σ. ; , Ομού δεμένος με τους τόμους Γ΄, Ε΄-ΣΤ΄. 21x14 εκ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά:Τόμος Ε΄ [Βιβλίον ΣΤ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . 84 σ. ; , Ομού δεμένος με τους τόμους Γ΄-Δ΄, ΣΤ΄. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά:Τόμος ΣΤ΄ [Βιβλίον Ζ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . [477-556] σ. ; , Ομού δεμένος με τους τόμους Γ΄-Ε΄. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα : Ο βίος και η φιλοσοφία του Σωκράτη / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1937 . 307 σ. ; 21x14 εκ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλέους Φιλοκτήτης / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . 97 σ. ; 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλέους Τραχινίαι / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . 79 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλέους Αίας/ by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1951 . 98 σ. ; 21x14 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων πολιτεία. Αθηναίων πολιτεία/ by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με τον "Οικονομικό" και τον "Ιππαρχικό" 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοφώντος Οικονομικός / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 152 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα "Λακεδαιμονίων πολιτεία. Αθηναίων πολιτεία" και τον "Ιππαρχικό"¨ 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοφώντος Ιππαρχικός/ by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 87 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα "Λακεδαιμονίων πολιτεία. Αθηναίων πολιτεία" και τον "Οικονομικό". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλέους Ηλέκτρα / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 113 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Οιδίπους Τύρανος". 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος/ by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1941 . 87 σ. ; , Δεμένο μαζί με την "Ηλέκτρα". 21x14 εκ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Μήδεια / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . 93 σ. ; 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . 95 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Τρωάδες/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . 87 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Αλκήστις/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 95 σ. ; 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ηλέκτρα/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 103 σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 101 σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Πέρσαι / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Αγαμέμνων" και "Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Αγαμέμνων/ by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 111 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα έργα: "Πέρσαι" και "Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha