Περί αισθήσεως και αισθητών / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 112 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί μνήμης και αναμνήσεως: by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 104 σ. , Δεμένο μαζί με τα έργα του Αριστοτέλη "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί ζωής και θανάτου". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ζωής και θανάτου: by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 112 σ. , Στο εξώφυλλο αναγράφεται ο τίτλος "Μικρά Φυσικά 1-3". Δεμένο μαζί με τα έργα του Αριστοτέλη "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί μνήμης και αναμνήσεως". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά τα Φυσικά: [Τόμος πρώτος] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με τον δεύτερο τόμο [Βιβλία Β΄-Ε΄]. 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μετά τα Φυσικά: [Τόμος δεύτερος] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . [97-271] σ. ; , Δεμένο μαζί με τον δεύτερο τόμο [Βιβλία Α΄]. 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αθηναίων Πολιτεία: [Τόμος Α΄] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 199 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Περί Ποιητικής". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί Ποιητικής / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 199 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Αθηναίων Πολιτεία". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια: Τόμος πρώτος / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με τους άλλους δύο τόμους του ομώνυμου έργου. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: No items available: Checked out (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια: Τόμος δεύτερος / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . [97-192] σ. ; , Δεμένο μαζί με τους άλλους δύο τόμους του ομώνυμου έργου. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια: Τόμος τρίτος/ by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . [97-192] σ. ; , Δεμένο μαζί με τους άλλους δύο τόμους του ομώνυμου έργου. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια: Τόμος τέταρτος/ by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . [287-367] σ. ; , Δεμένο μαζί με τους άλλους δύο τόμους του ομώνυμου έργου. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: No items available: Checked out (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια: Τόμος πέμπτος/ by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . [369-461] σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλους δύο τόμους του ομώνυμου έργου. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια: Τόμος έκτος/ by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . [463-556] σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλους δύο τόμους του ομώνυμου έργου. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς / by Όμηρος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1955 . xii+755 σ.; 21x15 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς / by Όμηρος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1957 . xii+755 σ.; 21x15 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρου Ανάβασις : [Τόμοι Α΄-Γ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 292 σ. ; , Οι τρεις τόμοι ομού δεμένοι. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κύρου Ανάβασις : [Τόμος Δ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . [293-563] σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρου Παιδεία / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1956 . 536 σ. ; , Οι τρεις τόμοι ομού δεμένοι. 21x14 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά: Τόμος πρώτος [Βιβλία Α΄-Γ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 207 σ. ; 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά:Τόμος Γ΄ [Βιβλίον Δ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . [207-288] σ. ; , Ομού δεμένος με τους τόμους Δ΄-ΣΤ΄ 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha