Η πνευματική ζωή στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 30 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 311-340. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος, Πατριάρχης Βουλγαρίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 3 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 349-351. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωσήφ Νεχαμά / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 2 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα», σ. 353-354. Το 2ο αντίτυπο είναι άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΓ', σ.493-494 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τις μονές του Αγίου Όρους. by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 2 σ.: , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.63-72 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επισκοπική Σύνοδος Θεσσαλονίκης επί Ιωακείμ του έπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ του Μεγαλοπρεπούς. Η δυσχερής διετία by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 14 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.73-86 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη ως λατρευτική έδρα της ιεράς Επαρχιακής Μητροπολιτικής Συνόδου και οι ναοί της Θεσσαλονίκης κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.169-178 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενδείξεις και πληροφορίες για τον αρχαιότερο ναό του Αγίου Δημητρίου. by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 8 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.169-178 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παλαιοχριστιανικοί άμβωνες της Θεσσαλονίκης. by Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ευτυχία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 18 σ.: , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.203-220 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο / by Picard, Olivier Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 15-24. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταθμητικοί κανόνες στη Χαλκιδική κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. / by Ψωμά, Σελήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ..25-36. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόδοση τετρώβολου με τύπο τράγου στον Αλέξανδρος Α΄ (498-454 π.Χ.) / by Παπαευθυμίου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 37-50. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργυρές δραχμές και χρυσοί στατήρες σε επιγραφές της Μακεδονίας / by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 79-88 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The coinage of Roman Macedonia / by Burnett, Andrew Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 14 σ.: , Τόμος "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β επιστ. συνάντησης", σ.89-102 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ελληνιστικοί "θησαυροί" από τη Μακεδονία / by Γκατζόλης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 103-126 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματικοί θησαυροί από τις Πέτρες Φλώρινας / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 30 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 127-156 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ρωμαϊκές αποικίες στην ελληνική Μακεδονία / by Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, Χαρίκλεια Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 157-170 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mint-Activity in byzantine Thessaloniki / by Metcalf, D. Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 171-182 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματικές συγκεντρώσεις και θησαυρός από το επισκοπικό συγκρότημα των Λουλουδιών / by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. .183-195 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απεικόνιση του αγίου Δημητρίου σε νομισματικές εκδόσεις της Θεσσαλονίκης: by Πέννα, Βάσω Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 195-210 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυκλοφορία των παλαιολόγειων νομισμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσα από ανασκαφικά δεδομένα / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 233-242. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha