Μακεδονικά γεφύρια: Τοπογραφία, αρχιτεκτονική, ιστορία, λαογραφία / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997 . 227 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Ο Αριστοτέλης»: Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας. by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 144 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903-1913)   Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008 . 192 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα δημοτικά τραγούδια Ανασελίτσας (χωριό Λουκόμι) by Συγκολλίτης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1983 . 313 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το καθεστώς του Αγίου Όρους και της Εκκλησίας στην Μακεδονία μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 12 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 175-186. Δημοσιεύτηκε και στο συνέδριο «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα», σ.191-200. Βλ. VI-187-173. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική οργάνωση στην Μακεδονία κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 16 σ.: , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 195-210. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κοινοτισμός στην Μακεδονία υπό το καθεστώς των «Εθνικών Κανονισμών» / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 22 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 211-232. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Συμπόσιο. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία», σ. 135-155. Βλ.VI-187-185 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο / by Picard, Olivier Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 15-24. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργυρές δραχμές και χρυσοί στατήρες σε επιγραφές της Μακεδονίας / by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 79-88 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The coinage of Roman Macedonia / by Burnett, Andrew Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 14 σ.: , Τόμος "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β επιστ. συνάντησης", σ.89-102 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ρωμαϊκές αποικίες στην ελληνική Μακεδονία / by Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, Χαρίκλεια Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 157-170 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυκλοφορία των παλαιολόγειων νομισμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσα από ανασκαφικά δεδομένα / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 233-242. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματική κυκλοφορία στη Μακεδονία κατά τον 16ο και 17ο αιώνα / by Κόκκας, Παναγιώτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 269-282. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπάνια φυτικά απολιθώματα / by Βελιτζέλος, Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ. 56-65. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στην ορεινή ζώνη της Δυτικής Μακεδονίας και το γυμνάσιο Τσοτυλίου: by Καλογερόπουλος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.457-467. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο: Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης. Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία, αρχαίοι, βυζαντινοί και νεότεροι χρόνοι   Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 376 σ.: Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καλές τέχνες στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1912-1967 / by Κιλεσοπούλου, Κάτια Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 445 σ.: 28x21 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά και αρχαιολογικά κεντρικής Μακεδονίας / by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2011 . 403 σ.: 28x21 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφημερίδα "Μακεδονία" και το "Ράδιο Τσιγγιρίδη" : by Τυροβούζης, Νέστορας Publication: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2005 . 168 σ.: 21x14 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λατρείες των Θεών και των ηρώων στην Άνω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα : by Χατζηνικολάου, Καλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 395 σ. : 28x21 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha