Η δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Αχρίδος στη μητρόπολη Ιταλίας κατά το 16ο αιώνα / by Κουκουσάς, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 480-496. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογία του Θεοφυλάκτου Αχρίδας, λόγος ορθοδοξίας και παραμυθίας / by Λιάλιου, Δέσπω Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 499-516 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ερμηνευτικό έργο του Θεοφυλάκτου Αχρίδος / by Οικονόμου, Χρήστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 517-538 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική παιδεία στην αρχιεπισκοπή Αχριδών: Ένα κοσμοπολίτικο εγχειρίδιο φυσικής του 18ου αιώνα / by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 541-550 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών μηχανισμών της ελληνικής, ρουμανικής και σερβικής προπαγάνδας στην Αχρίδα στη διάρκει του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 551-564 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικά επαρχίας Αχρίδος στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 565-579 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλιτεχνικές σχέσεις Θεσσαλονίκης και Αχρίδας στη βυζαντινή περίοδο / by Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 580-598 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha