Οι τιμές στη Θεσσαλονίκη τον 18ο και 19ο αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 118-125. Πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 12.1.1992 (σ.22). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο επισιτισμός στη Θεσσαλονίκη στα 1802 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 126-132. Πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 19.1.1992 (σ.20). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετόχια πέριξ του Αγίου Μηνά / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 133-143. Πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 28.6.1992 (σ.26). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα τοπωνύμια "Μπες Τσινάρ" και "Κήπος Πριγκήπων" και ο ταυτώνυμος κήπος / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 144-161. Πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 28.6.1992 (σ.26). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στα 1821 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 162-168. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Μακεδονία", 25.3.1992. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Όλως ξένοι και άγνωστοι...": Μια μαρτυρία από το έτος 1884 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 169-172. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 2.2.1992, σ. 20. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταραχές στις ενορίες: Ενδοκοινοτικές διενέξεις στη Θεσσαλονίκη (1879 - 1896) / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 173-202. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην "Μακεδονική Ζωή, 315 (Αύγ.1992) 20-23, 316 (Σεπτ.1992) 18-22, 317 (Οκτ.1992) 14-19. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτικές αρχαιρεσίες στην παλιά Θεσσαλονίκη: Τι έγινε το Δεκέμβριο του 1891 στην ορθόδοξη ελληνική κοινότητα Θεσσαλονίκης / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 203-206. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 15.3.1992, σ. 26. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Κοινότης της Θεσσαλονίκης, 1904-1908 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 207-217. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην "Μακεδονική Ζωή, (Μάιος 1991) 36-39. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εβραίοι τραπεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 218-235. Πρωτοδημοσιεύτηκε στα "Χρονικά", 131 (Μάιος 1994) 22-29. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σεμτώβ πτώχευσε: Πιστωτικές πρακτικές στη Θεσσαλονίκη των αρχών του αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 235-244. Πρωτοδημοσιεύτηκε στα "Χρονικά" 120 (Μάρτ.1992) 13-16. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δραστηριότητα των Τραπεζών στο Μοναστήρι και τα Σκόπια / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 245-252. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Μακεδονία", 25.2.1992. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ιστορικό υποθεσιογράφημα: Ημιτελής ερωτική ιστορία / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 253-258. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 11-7-1993, σ. 26. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη τις μέρες της χολέρας: Η μεγάλη επιδημία που έπληξε την πόλη και τα γεγονότα του έτους 1911 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 259-272. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 19.4.1992, σ. 20 και 3-5-1992. σ. 23. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική ζωή κατά το 1912 στη Μακεδονία / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 273-281. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην "Μακεδονική Ζωή, 299 (Απρ.1991) 16-19. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα βιογραφικό σημείωμα για μία ιστορική οικογένεια της Θεσσαλονίκης / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 282-288. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 29-9-1992. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Salonique, ville slave?/ by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 289-297. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 21-6-1992 υπό τον τίτλο "Ο κ. Λορί και το λουρί της μάνας". Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εμπορική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του αιώνα: Οι σχολές Νούκα και Κωνσταντινίδη / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 298-305. Πρωτοδημοσιεύτηκε στo περ. "Η Τράπεζα / Η Εθνική Τράπεζα και το Προσωπικό της", 3 (1994) 13-16. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έμποροι ή Τραπεζίτες. Ο οίκος Κατσουγιάννη στο Μοναστήρι (1870-1906) / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 306-315. Πρωτοδημοσιεύτηκε στo "Η Εθνική Τράπεζα και το προσωπικό της", 4 (1995). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότερα στοιχεία για τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης: Ρακτιβάν προς Διομήδην / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 316-329. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 1.11.1992, σ. 26. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha