Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και η Θεσσαλονίκη / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 9 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 157-165 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη επιστολή του Ιωσήπου Μοισιόδακος προς τον Μητροπολίτη Καρλοβικίων / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 7 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 167-173 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθεστώς του Αγίου Όρους και της Εκκλησίας στην Μακεδονία μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 12 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 175-186. Δημοσιεύτηκε και στο συνέδριο «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα», σ.191-200. Βλ. VI-187-173. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική οργάνωση στην Μακεδονία κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 16 σ.: , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 195-210. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κοινοτισμός στην Μακεδονία υπό το καθεστώς των «Εθνικών Κανονισμών» / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 22 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 211-232. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Συμπόσιο. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία», σ. 135-155. Βλ.VI-187-185 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο «νέος Μέγας Κώδηξ» της Μονής Τιμίου Προδρόμων Σερρών / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 55 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 233-287. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική ζωή στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 30 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 311-340. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος, Πατριάρχης Βουλγαρίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 3 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 349-351. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωσήφ Νεχαμά / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 2 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα», σ. 353-354. Το 2ο αντίτυπο είναι άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΓ', σ.493-494 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο / by Picard, Olivier Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 15-24. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταθμητικοί κανόνες στη Χαλκιδική κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. / by Ψωμά, Σελήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ..25-36. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόδοση τετρώβολου με τύπο τράγου στον Αλέξανδρος Α΄ (498-454 π.Χ.) / by Παπαευθυμίου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 37-50. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργυρές δραχμές και χρυσοί στατήρες σε επιγραφές της Μακεδονίας / by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 79-88 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The coinage of Roman Macedonia / by Burnett, Andrew Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 14 σ.: , Τόμος "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β επιστ. συνάντησης", σ.89-102 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ελληνιστικοί "θησαυροί" από τη Μακεδονία / by Γκατζόλης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 103-126 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματικοί θησαυροί από τις Πέτρες Φλώρινας / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 30 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 127-156 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ρωμαϊκές αποικίες στην ελληνική Μακεδονία / by Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, Χαρίκλεια Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 157-170 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mint-Activity in byzantine Thessaloniki / by Metcalf, D. Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 171-182 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματικές συγκεντρώσεις και θησαυρός από το επισκοπικό συγκρότημα των Λουλουδιών / by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. .183-195 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απεικόνιση του αγίου Δημητρίου σε νομισματικές εκδόσεις της Θεσσαλονίκης: by Πέννα, Βάσω Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 195-210 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha