Μαθήματα Φυσικής Ανθρωπολογίας by Πέντζος-Δαπόντες, Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 592 σ.+8 φ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοσμοσοφία ή το καθολικόν αλληλέγγυον by Καίρης, Θεόφιλος Publication: Bruxelles: χ.ε., 1856 . 401 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études de linguistique Νéo-Hellénique: by Pernot, Hubert Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1907 . 571 σ.: Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστημονική ερήμωσις by Τσικόπουλος, Θεόδωρος Publication: Leipzig: χ.ε., 1896 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Verlandung der Bucht von Therme und ihre Auswirkungen by Κουμπούλης, Φώτιος. Ι. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1959 . 50 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το κλίμα των Ιωαννίνων by Μαλδογιάννης, Θεόδωρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 262 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προγνωστικά του καιρού: by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . xvi+173 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σπήλαιο του αρχανθρώπου των Πετραλώνων: by Πουλιανός, Άρης Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1982 . 96 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηλεκτροτεχνία by Γιαννόπουλος, Γιάννης Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1949 . 231 σ.: Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέματα νεωτέρας χημείας: by Φράσσαρης, Θωμάς Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 292 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μπαρούτι της Δημητσάνας: by Μπιτούνης, Γιάννης Χ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1989 . 80 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απαγόρευσις της μεταφράσεως της Αγ.Γραφής:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1926 . 11 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο οδοκαθαριστής και οι τρεις αδερφές: by Παπαρουσσοπούλου, Αθανασία Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 79 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσοστομικά μελετήματα. Το ερμηνευτικόν πρόβλημα της Αγίας Γραφής ως η οικουμένη της εκκλησίας του Χριστού.Η Αγία Γραφή ως η ιερά παράδοσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 244 σ. , Πολυγραφημένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά παραμύθια της Μακεδονίας by Παπαρουσσοπούλου, Αθανασία Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 100 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την αρχαία Μακεδονία by Παπαρουσσοπούλου, Αθανασία Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1992 . 66 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 371 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονικαί εργασίαι: by Σταμάτης, Ευάγγελος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 488 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα του Απολλωνίου ή των επαφών. Βιβλία Α-Β by Περιστερόπουλος, Αναστάσιος Φ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 2 τ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις ανωτέρων μαθηματικών by Τζιβανίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1963 . 3 τ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha