Ανθολογία ελληνικής αρχιτεκτονικής: by Δημακόπουλος, Ιορδάνης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1981 . 216+(268) σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βεροίας. by Δρούγου, Στέλλα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1980 . 208+72 σ.: , Περιέχει περιλήψεις στα γερμανικά και στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μονή των Φιλανθρωπήνων και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. by Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυρτάλη Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1983 . 273+95 σ.+1 αναδ. πίν.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The town of Rhodes: by Luttrell, Anthony Publication: Ρόδος: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 2003 . xxiv+(2)+304 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian, Thracian and Scythian art in the IVth century Β.C. / by Bouzek, Jan Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 53-56. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Matériaux et thèmes de la sculpture et de la decoration en Achaie, en Macédoine et dans d'autres région de lΈmpire Romain / by Braemer, François Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 57-68. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κλασικισμός στη Μακεδονία του 4ου π.Χ.: by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 217-220+1 πίν. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The appearance of the occupant of the royal tomb at Vergina / by Prag, Α. J. Ν. W. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 217-220+1 πίν. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Riflessioni storiografiche sulla cronologia del Grande Tumulo e delle tombre reali di Vergina (campagne de scavo 1976-1977) / by Prestianni-Giallombardo, Anna Maria Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 237-242. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
In the wake of Alexander: coins as evidence for the clash of cultures under the Macedonian Empire/ by Price, Jessop Μ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 243-249. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Β΄ Διεθνές συμπόσιο του Αιγαίου:   Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1976 . 12 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι χρονολογημένς επιγραφές από το ιερό της Μητρός Θεών αυτόχθονος στη Λευκόπετρα. by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1984 . 32 σ.: , Τόμος Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής-Λατινικής Επιγραφικής, σ.281-307 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Γ΄ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1974 . 2 τ. , Τόμος Β΄: Βυζαντινοί και μέσοι χρόνοι, σ. 380+67 πίν.. Τόμος Γ΄: Νεώτεροι χρόνοι, σ.xcii+374+57 πίν. [Διπλός]. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του ΧΙΙ διεθνούς συνεδρίου κλασικής αρχαιολογίας: Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983. Τόμος Α΄   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 399+61 πίν.+(1) σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Stilgeschichte der Monumentalmalerei in der Zeit Alexanders des Grossen / by Schefold, Karl Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Α΄, σ. 23-34. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηράκλειτος: Μια φροντιστηριακή έρευνα / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1973 . 299 σ.; , Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά και στα γερμανικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιο συνέδριο "Αριστοτέλης": 2300 χρόνια από το θάνατο του φιλοσόφου. [Περιλήψεις ανακοινώσεων] : Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 =   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1978 . [12]+253 σ. ; 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha