Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων: by Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1908 . 2 τ. , Ο 2ος τόμος αποτελεί το παράρτημα Β' | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ακαδημεικά αναγνώσματα εις την ελληνικήν, λατινικήν και μικρόν εις την ινδικήν γραμματικήν. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 3 τ. , Τόμος Α', 1902. Διπλός. Τόμος Β', 1904. Διπλός. Τόμος Γ', Ακαδημαϊκά αναγνώσματα: μέρος πρώτον. Γενική γλωσσική, 1915. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσης. by Τσερέπης, Γ.Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . ιε+957 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσολογικαί μελέται: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1901 . (7)+635 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της κρητικής διαλέκτου. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . (1)+168 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αληθής χαρακτήρ του λεγομένου γλωσσικού ζητήματος. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Sprachfrage in Griechenland. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . 144 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωνητική των νεοελληνικών ιδιωμάτων Κύπρου, Δωδεκανήσου και Ικαρίας: by Παντελίδης, Χρίστος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1929 . ιστ'+72 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική των βορείων ιδιωμάτων της νέας ελληνικής γλώσσης. by Παπαδόπουλος, Άνθιμος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1927 . 128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της νεωτέρας γραφομένης ελληνικής υπό Κ. Κρουμβάχερ και απάντησις εις αυτόν υπό Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι. by Krumbacher, Karl Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . (2)+854 σ. , aΥπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν. by Βλάχος, Άγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1897 . ιδ'+1000 σ. , Βιβλιοπωλείο Ανέστη Κωνσταντινίδου | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ενεστώσης μεθόδου εν ταις γλωσσικαίς έρευνες: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί εννόμου αμύνης της εθνικής γλώσσης: by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 32 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της σκοπιμωτέρας διδασκαλίας των ελληνικών εις τα γυμνάσια. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της καταλήξεως-θεν και περί της επιστημονικής ανάγκης ενός λεξικού της ελληνικής γλώσσης. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909 . 80 σ. , Τόμος ΙΓ (1901) 225-272 | Ανάτυπο εκ του Πανηγυρικού τεύχους του καθηγητού Κ. Κοντού. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha