Παλαιά και νέα by Ασώπιος, Ειρηναίος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . τ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο,. Υπάρχει μόνο ο τόμος Α' | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι εξωκατάκοιλοι άρχοντες της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. by Δημητρίου, Χρυσόστομος Μ. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1927 . 60 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεσβιακά: by Δράκος, Ευστράτιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1899 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1899 . 4 τ. , Τόμος 1-4 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
260 δημώδη άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, νήσων του Αιγαίου, Κύπρου και των παράλιων της Προποντίδος συλλεγέντα και παρασημανθέντα (1888-1904) by Παχτίκος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . τ. , Τόμος 1ος | Υπάρχει μόνο ο πρώτος τόμος | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αραί: by Κακριδής, Ι. Θ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1929 . vi+179 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος εν Κρήτη: by Βλαστός, Παύλος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1893 . 183 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο σύνδεσμος της Ευρώπης by Novicow, J. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 742 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κοινωνία των Εθνών by Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1926 . 108 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί της χρήσεως 1923-1924 των σιδηροδρόμων του Ελληνικού κράτους by Βουγιούκας, Γ.Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1924 . 120 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελληνικόν εμπορικόν ναυτικόν   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 21 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υποδειγματικαί διδασκαλίαι αναγνώσεως των τραγικών ποιητών και συντάξεως εκθέσεων ιδεών by Λάσκαρις, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909 . 72 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υποδειγματικαί διδασκαλίαι γυμνασιακών μαθημάτων by Λάσκαρις, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 149 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλεγχος του κατά τον νόμον ΓΣΑ' συνταχθέντος προγράμματος προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1908 . 42 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον θεωρητικής και πρακτικής στατιστικής by Block, Maurice Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1895 . ιζ'+388 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του ελληνικού συντάγματος [1864] by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί της διακρίσεως των εξουσιών by Σαχίνης, Περικλής Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 425 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σύστημα των δύο Βουλών by Σαχίνης, Περικλής Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 37 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πεπραγμένα υπό των δημάρχων Πειραιώς: by Στρούμπος, Ηλίας Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1907 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. by Λοβέρδος, Σπυρίδων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1929 . 223 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Υπάρχει και η 2η έκδοση του 1930 της Αλεξάνδρειας. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha