Πρακτικά της γενικής συνόδου των εταίρων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 29 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της γενικής συνόδου των εταίρων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et les réformes.Memoire du Sylloge Macédonien d'Athènes.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 16 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Λιβίου Ανδρόνικου λόγος αναγνωσθείς τη 13 Ιανουαρίου 1902 εν τη αιθούση των τελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου by Σακελλαρόπουλος, Σ.Κ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 13 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος επί τη εκατοΣτη επετείω της γεννήσεως του Γουλιέλμου Γλαδστώνος εκφωνηθείς εντολή της Ακαδημαικής συγκλήτου τη 16 Δεκεμβρίου 1909 εν τω Εθνικώ Πανεπιστήμιω by Στρέιτ, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρών επιφανών μίμησις: by Βορέας, Θεόφιλος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θεσμοί παρ' Έλλησιν: by Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 45 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εις το τελεσθέν εν τη εορτή των Τριών Ιεραρχών μνημόσυνον των ιδρυτών, καθηγητών και ευεργετών του Εθνικού Πανεπιστημίου. Εντολή της Συγκλήτου. by Ζολώτας, Εμμανουήλ Ι. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σταθερότης του κλίματος της Ελλάδος by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 43 σ. , Τόμος Επετηρίς Εθνικού Πανεπιστημίου, σ. 273-315 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της καταλήξεως-θεν και περί της επιστημονικής ανάγκης ενός λεξικού της ελληνικής γλώσσης. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909 . 80 σ. , Τόμος ΙΓ (1901) 225-272 | Ανάτυπο εκ του Πανηγυρικού τεύχους του καθηγητού Κ. Κοντού. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ των ανεκδότων του Αδαμαντίου Κοραή: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1917 . 79 σ. , Περιέχει σημειώσεις του σ. Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha