Ο Θεόδωρος Ορφανίδης και η εποχή του. by Αμπελάς, Τιμολέων Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 68 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ζαλοκώστας. by Δημητρακόπουλος, Πολύβιος Τ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 26 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ιούλιος Τυπάλδος. by Παλαμάς, Κωστής Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 36 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η ιστορία της συφιλίδος από μικροβιολογικής επόψεως και το τρεπόνημα το ωχρόν ως παθογόνον αίτιον αυτής. Λόγος εναρκτήριος εκφωνηθείς εν τη μεγάλη αιθούση της νομικής σχολής τη 27 Οκτωβρίου 1910. by Φωτεινός, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 43 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο περίβολος του Ολυμπιείου επί Αδριανού. by Βερσάκης, Φρειδερίκος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 16 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί της υγιεινής της πόλεως Καβάλλας της κωμοπόλεως Πραβίου και περιχώρων τούτων. by Τσακαλώτος, Α.Ε. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1921 . 12 σ.: Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφαί της Μακεδονίας: by Οικονόμου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1915 . (3)+40 σ.: Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μολυβδόβουλλα. by Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1930 . ζ'+36 σ.+iv πίν.: , Το δεύτερο αντίτυπ. Υπάρχει αφιέρωση. η σελ. τίτλου. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις της Επιτροπείας των κριτών του Χατζηλαζαρείου αγώνος περί της λαογραφίας της Μακεδονίας αναγνωσθείσα υπό του εισηγητού Ν.Γ.Πολίτου εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 13 Ιουνίου 1910. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 19 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Incoherence et gachis diplomatique by Γεωργιάδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1908 . 26 σ.; Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia and the reforms:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 16 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία μακεδονικού ελληνισμού : by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1912 . 46 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Relief work among the Aegean islands by Weld, Winsor Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1919 . 59 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογία-εκπαίδευσις κοινωνική μόρφωσις: by Μπούτουρας, Αθανάσιος Χ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 49 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της σκοπιμωτέρας διδασκαλίας των ελληνικών εις τα γυμνάσια. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχείρισις της περιουσίας του Εθνικού Πανεπιστημίου και η μείωσις των εσόδων αυτού από του ακαδημαϊκού έτους 1886-87-1893-94.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1894 . 8 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναθεωρηθείς διοργανισμός του προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγου εγκριθέντος διά Β. διατάγματος της 30ης Απριλίου 1869.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη επέτειος εορτή του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολής»:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1892 . 36+(1) σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της γενικής συνόδου των εταίρων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909 . 33 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της γενικής συνόδου των εταίρων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 28 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha