Η παιδεία στην τουρκοκρατία: by Ζαχαρόπουλος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1983 . 164 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην εποχή του Μητροπολίτη Ιερωνύμου (1841-1853). by Στογιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1985 . 96 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονίας by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1999 . 377 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι περί των ιερών εικόνων αντιλήψεις του Ευστράτιου Νίκαιας by Μουτάφης, Παντελεήμων, Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2006 . 257 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923: by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1948 . 2 τ.; , Τόμος Α΄ (1800-1878), τ.χ. Α-Β.. Τεύχος Α: χ.ε., 1948, σσ. [1-144]. Τεύχος Β΄: (εκδ.) "Το Νομικόν" Νικ. Α. Σάκκουλας.,χ.χ., σσ. [144-311]. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικοί συγγραφείς και κείμενα 12ου-15ου αιώνα: by Αραμπατζής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2007 . 263 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του παρεκκλήσιου του Αγίου Ευθυμίου (1302/3) στον ναό του Αγίου Δημητρίου: by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2008 . 317 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στην εποχή της Καινής Διαθήκης. by Τσαλαμπούνη, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2012 . 304 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πατριαρχία του Θεοδοσίου Β΄ (1769-1773): by Βαλαής, Διονύσιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2009 . 651 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περίδοξος κλεφτουριά της Μακεδονίας: by Petrov, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1972 . 220 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφίαι των Ελλήνων μεγάλων διερμηνέων του Οθωμανικού κράτους by Σταματιάδης, Επαμεινώνδας Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1973 . 192 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Βενετοί (1777-1779): by Κυριακού-Ξανθοπούλου, Άρτεμις Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1984 . 165 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βλάχοι των Βαλκανίων και ορθοδοξία by Τρίτος, Μιχάλης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2009 . 341 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δυτική Ευρώπη στους μέσους χρόνους (5ος-15ος αι.) by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1985 . 246 σ.; Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εξαρχία Θεσσαλονίκης: by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1980 . 155 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη φραγκοκρατία. by Ζαχαρόπουλος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1981 . 296 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπειρίες και απόψεις θετών γονέων για τον θεσμό της υιοθεσίας by Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1971 . 125 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1971 . 191 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάβασις διά της ψυχολογίας. by Μπαλογιάννης, Σταύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1982 . 340 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιμαντική ψυχολογία. by Μπαλογιάννης, Σταύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1980 . 366 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha