Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923: Τόμος Α΄(1800-1878) / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1978 . 311 σ.; Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόψεις για τους "σταυρούς" των τάφων του Σκρά. by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1976 . 110 σ.: , Το 2ο αντίτυπο προέρχεται από δωρεά Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την χριστιανικήν και βυζαντινήν αρχαιολογίαν: by Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1970 . 321 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολικές παραστάσεις της ειρήνης και της ελπίδας στην παλαιοχριστιανική τέχνη της Δύσης / by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1990 . 272 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923: by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1948 . 2 τ.; , Τόμος Α΄ (1800-1878), τ.χ. Α-Β.. Τεύχος Α: χ.ε., 1948, σσ. [1-144]. Τεύχος Β΄: (εκδ.) "Το Νομικόν" Νικ. Α. Σάκκουλας.,χ.χ., σσ. [144-311]. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κοινωνιολογία της θρησκείας / by Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1996 . 295σ. ; 25x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των θρησκευμάτων. Β΄. Το Ισλάμ / by Ζιάκας, Γρηγόριος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2000 . 464 σ.; 24x17 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο / by Καρακόλης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 1997 . 614 +[2] σ.; 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κόμμα Ιωάννου: Μια προσέγγιση στη γνησιότητά του βάσει της κριτικής τού κειμένου και της ερμηνευτικής του / by Βασιλειάδης, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2012 . 132 σ. ; 23x15 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγία Γραφή και σύγχρονος άνθρωπος : τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλο   Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 2006 . 626 σ. : 24x17 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη / by Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1983 . 365 σ. : 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιστορία του Ισραήλ έως την εξέγερση του Βαρ-Κόχβα / by Gunneweg, Antonius Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1997 . 437 σ. : 21x14 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προϊστορία του Βιβλικού Ισραήλ : από τις αρχές έως το τέλος του 13ου αι. π.Χ. / by Lemche, Niels Peter. Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1998 . 404 σ. ; 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων : ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία / by Ατματζίδης, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 2010 . 2 τ. ; 21x14 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βιβλικές μελέτες / by Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1995 . 406 σ.. ; 21x14 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καινή Διαθήκη και πολιτισμός / by Οικονόμου, Χρήστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 2003 . 314 σ.. ; 21x14 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καινή Διαθήκη και παιδεία / by Οικονόμου, Χρήστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 2011 . 699 σ.. ; 21x14 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη / by Μούρτζιος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 2000 . 430 σ.. ; 21x14 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εσχατολογία στη Β' επιστολή Πέτρου / by Ατματζίδης, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 2005 . 349 σ.. ; 21x14 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παλαιά Διαθήκη : διάγραμμα περιεχομένου των ιστορικών βιβλίων / by Μούρτζιος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1998 . 166 σ.. ; 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha