Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία:   Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 2 τ.: 28x21 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Landmarks and principal phases in the history of modern and contemporary Macedonia by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 63 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη:   Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 530 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: by Γούναρης, Βασίλης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2011 . 251 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédonia sous l' occupation turque. De la conquete Ottomane a' la Revolution de 1821 / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Χ.τ.: Παρατηρητής-Παπαζήσης, 1992 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο "La Macédonia contemporaine et la Questionne Macédonienne", σ. 5-8. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia under Turkish rule : from the Ottoman conquest to the revolution of 1821 / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 5-26 σ.: , Άρθρο από "Modern Macedonia and the Macedonian question", σ.5-8 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Modern Macedonia and the Macedonian Question   Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 32 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macédoine moderne et les questions macédoniennes   Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 32 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταθμοί και κυριότερες φάσεις της ιστορίας της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατία/ by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 14-33. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντιτουρκικές κινήσεις στην προεπαναστατική Μακεδονία / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 436-457. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική Μακεδονία μετά την απελευθέρωση : by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, Τόμ. Β΄, σ. 8-23. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη περίοδος (15ος αι.-1830) / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.103-116. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας διαχρονικά χαρακτηριστικά και τομές στην ιστορία της Θεσσαλονίκης / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 33 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 11-43. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρμενική παροικία της Θεσσαλονίκης. Ίδρυση, οργάνωση και ιδεολογική εξέλιξη / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 220-226. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha