Η Θεσσαλονίκη στην τεσσαρακονταετία 1950-1990: Πολιτικές εξελίξεις / by Στεφανίδης, Γιάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.172-179. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης από το 1950 ώς σήμερα / by Τσιοβαρίδου, Θεανώ Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.180-195. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προϊστορική Θεσσαλονίκη / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.47-58. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιστορικοί χρόνοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πριν από την ίδρυσή της / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.59-66. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνιστική Θεσσαλονίκη / by Βεληγιάννη-Τερζή, Χρυσούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.67-77. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στην εποχή της ρωμαιοκρατίας / by Βουτυράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.78-87. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Πολιτική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.88-102. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη περίοδος (15ος αι.-1830) / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.103-116. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη, 1830-1912: Ιστορία, οικονομία και κοινωνία / by Γούναρης, Βασίλης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.117-133. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και τέχνη στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.229-243. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και τέχνη στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Θεσσαλονίκη / by Νικονάνος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.244-256. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη από το 1430 έως το 1912: Αρχαιολογία και τέχνη / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 257-264. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης (19ος-20ός αι.) / by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 265-283. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα και πνευματική ζωή στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 317-343. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εικαστικές τέχνες στη νεότερη Θεσσαλονίκη / by Παπανικολάου, Μιλτιάδης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 309-313. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μουσική ζωή στη νεότερη και σύγχρονη Θεσσαλονίκη / by Θέμελης, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 297-308. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης / by Παπανδρέου, Νικηφόρος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 284-296. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (1912-1974) / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 402-414. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (1912-1974) / by Αναστασιάδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 402-414. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λογοτεχνική παραγωγή στη Θεσσαλονίκη ύστερα από την απελευθέρωση μέσα από τα λογοτεχνικά περιοδικά / by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 389-401. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha