Θεαίτητος: (ή περί επιστήμης, πειραστικός). Α΄ / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1949 . 223 σ. 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Φαίδων: (ή περί ψυχής, ηθικός) / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1956 . 184 σ. 21x14 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γοργίας: (ή περί ρητορικής, ανατρεπτικος) / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1957 . 247 σ. 21x14 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τίμαιος / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1956 . 184 σ. 21x14 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μενεξένος: (ή Επιτάφιος - Ηθικός) / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 85 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογία Σωκράτους / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 104 σ. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λάχης: (ή περί ανδρείας, μαιευτικός) / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 95 σ. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χαρμίδης: (Ή περί σωφροσύνης, πειραστικός) / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 103 σ. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπόσιον [Α΄-Β΄] / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 201 σ. ; 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτεία: (Ή περί δικαίου, πολιτικός). [Τόμ.1-2] / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 219 σ. , Περιέχει τα Βιβλία Α΄-Γ΄. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πολιτεία: Τόμος τέταρτος / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . [333-711] σ. , Περιέχει τα βιβλία Ε΄-Ι΄. 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευθύφρων / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 87 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μένων / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 115 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αλκιβιάδης: (Ή περί ανθρώπου φύσεως μαιευτικός) / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 183 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ρητορική τέχνη Α΄ / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 232 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικά: Τόμος Α΄ [Α΄-Δ΄] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 280 σ. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αισθήσεως και αισθητών / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 112 σ. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί μνήμης και αναμνήσεως: by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 104 σ. , Δεμένο μαζί με τα έργα του Αριστοτέλη "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί ζωής και θανάτου". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ζωής και θανάτου: by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 112 σ. , Στο εξώφυλλο αναγράφεται ο τίτλος "Μικρά Φυσικά 1-3". Δεμένο μαζί με τα έργα του Αριστοτέλη "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί μνήμης και αναμνήσεως". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά τα Φυσικά: [Τόμος πρώτος] / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με τον δεύτερο τόμο [Βιβλία Β΄-Ε΄]. 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha