Οι οργανώσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό και η ανάγκη μετεξέλιξής τους. by Δόλλης, Δημήτρης Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 8 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 49-56 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομογενειακά χωριά. Το πρότυπο του αρκαδικού χωριού. by Νιώτης, Γρηγόρης Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 12 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 57-68 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνάντηση της Ελλάδας με την ομογένεια στην νέα εποχή. Ορθοδοξία, επιχειρείν, παιδεία. by Μαγκριώτης, Γιάννης Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 7 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 69-75 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το φαινόμενο της μετανάστευσης από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της. by Ανδρέου, Ανδρέας Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 7 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 81-87 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά. by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 5 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 88-92 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κοινότητα της Φλώρινας στην Μελβούρνη. by Λιβεριάδης, Παναγιώτης Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 5 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 93-97 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευση στη Δυτική Αυστραλία. by Ξυραφάκη-Ρεκλείτη, Αικατερίνη Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 3 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 98-100 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υλοποίηση πολιτιστικών δυνατοτήτων στη Φλώρινα by Παπούλκας, Σώτος Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 4 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 119-122 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνδεση αποδήμων 1ης, 2ης, 3ης & 4ης γενιάς με την πατρίδα. by Αδαμίδης, Ιωάννης Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 2004 . 5 σ. , Τόμος "1ο Συνέδριο απανταχού Φλωρινιωτών 23-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά", σ. 123-127 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha